Chronic Disease - Cancer

Chronic Disease - Cancer
Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native
2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011
Alaska Mean 2.3 2.0 2.4 2.4 2.3 2.0 2.4 2.4 2.3 2.0 2.4 2.4 97.8 98.0 97.6 97.6 97.8 98.0 97.6 97.6 97.8 98.0 97.6 97.6 7.0 7.7 7.0 7.7 7.0 7.7 93.0 92.3 93.0 92.3 93.0 92.3
Alaska Mean - Alaska Native 2.1 1.2 0.7 0.6 2.1 1.2 0.7 0.6 2.1 1.2 0.7 0.6 97.9 98.8 99.3 99.4 97.9 98.8 99.3 99.4 97.9 98.8 99.3 99.4 4.8 5.8 4.8 5.8 4.8 5.8 95.2 94.2 95.2 94.2 95.2 94.2
Alaska Mean - White 2.4 2.2 2.8 3.0 2.4 2.2 2.8 3.0 2.4 2.2 2.8 3.0 97.6 97.9 97.2 97.0 97.6 97.9 97.2 97.0 97.6 97.9 97.2 97.0 8.0 8.9 8.0 8.9 8.0 8.9 92.0 91.2 92.0 91.2 92.0 91.2
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Cancer
Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native
2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011
Aleutians East DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Aleutians West (CA) DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.0 3.8 DSU DSU DSU DSU 97.0 96.2 DSU DSU DSU DSU
Anchorage 3.0 2.1 3.2 2.6 3.5 2.2 3.5 3.2 DSU DSU DSU DSU 97.0 97.9 96.9 97.4 96.6 97.9 96.5 96.8 DSU DSU DSU DSU 6.5 7.4 7.8 8.6 4.0 8.2 93.5 92.6 92.2 91.4 96.0 91.8
Bethel (CA) 0.0 0.0 0.0 0.0 DSU DSU DSU DSU 0.0 DSU 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 DSU DSU DSU DSU 100.0 DSU 100.0 100.0 5.5 5.3 18.2 13.1 1.6 2.4 94.5 94.7 81.8 86.9 98.4 97.6
Bristol Bay DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Denali DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.3 DSU DSU DSU DSU DSU 93.7 DSU DSU DSU DSU DSU
Dillingham (CA) DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.0 2.1 DSU DSU 0.8 0.8 98.0 97.9 DSU DSU 99.2 99.2
Fairbanks North Star 2.0 2.1 2.7 3.4 2.0 2.1 3.0 3.6 DSU DSU DSU DSU 98.1 97.9 97.3 96.7 98.0 98.0 97.0 96.4 DSU DSU DSU DSU 5.7 7.1 5.5 7.4 8.8 6.8 94.3 92.9 94.5 92.6 91.2 93.3
Haines DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 13.5 13.1 DSU 16.7 DSU DSU 86.5 86.9 DSU 83.3 DSU DSU
Hoonah-Angoon (CA) DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Juneau 1.7 2.4 3.6 4.3 2.0 3.0 4.6 4.4 DSU DSU DSU DSU 98.3 97.6 96.4 95.7 98.0 97.0 95.4 95.6 DSU DSU DSU DSU 8.8 8.6 10.0 8.3 4.3 11.7 91.2 91.4 90.0 91.8 95.7 88.3
Kenai Peninsula 1.9 2.7 2.2 2.4 1.7 2.6 2.5 2.8 DSU DSU DSU DSU 98.1 97.4 97.8 97.6 98.4 97.4 97.5 97.2 DSU DSU DSU DSU 8.7 9.4 8.9 9.5 6.3 6.0 91.3 90.6 91.1 90.5 93.7 94.0
Ketchikan Gateway 3.8 3.4 2.1 1.2 4.8 3.6 1.8 0.7 DSU DSU DSU DSU 96.2 96.6 97.9 98.8 95.2 96.4 98.2 99.3 DSU DSU DSU DSU 8.8 6.9 8.0 8.0 DSU DSU 91.2 93.1 92.0 92.0 DSU DSU
Kodiak Island 2.4 2.7 0.9 1.7 3.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.6 97.3 99.2 98.3 96.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 7.0 7.0 8.5 9.3 DSU DSU 93.0 93.1 91.5 90.7 DSU DSU
Lake and Peninsula DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Matanuska-Susitna 0.7 1.4 1.7 2.5 0.8 1.7 1.9 2.7 DSU DSU DSU DSU 99.3 98.6 98.3 97.5 99.2 98.3 98.2 97.3 DSU DSU DSU DSU 8.8 10.2 9.2 10.6 DSU 10.5 91.2 89.8 90.8 89.5 DSU 89.5
Nome (CA) 1.7 0.7 0.8 0.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.3 99.3 99.2 99.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.6 3.0 DSU DSU 1.3 1.6 97.4 97.0 DSU DSU 98.7 98.4
North Slope DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 7.4 5.7 DSU DSU 7.7 6.2 92.6 94.3 DSU DSU 92.3 93.8
Northwest Arctic 5.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 94.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.7 1.8 DSU DSU 0.9 0.3 97.3 98.2 DSU DSU 99.1 99.8
Petersburg DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.4 4.5 4.2 5.7 DSU DSU 96.6 95.5 95.8 94.3 DSU DSU
Prince of Wales-Hyder (CA) DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 12.9 12.1 10.6 10.6 DSU DSU 87.1 87.9 89.4 89.4 DSU DSU
Sitka 0.0 DSU DSU 1.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 100.0 DSU DSU 98.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.1 8.7 6.6 8.2 DSU DSU 93.9 91.3 93.4 91.8 DSU DSU
Skagway DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Southeast Fairbanks (CA) DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 8.5 7.2 5.4 4.4 DSU DSU 91.5 92.9 94.6 95.6 DSU DSU
Valdez-Cordova (CA) 0.8 1.7 0.9 1.2 0.0 1.2 1.1 1.3 DSU DSU DSU DSU 99.2 98.3 99.1 98.9 100.0 98.8 98.9 98.8 DSU DSU DSU DSU 8.8 9.3 10.4 11.1 DSU DSU 91.2 90.8 89.6 88.9 DSU DSU
Wade Hampton (CA) DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.8 0.4 DSU DSU 4.0 0.5 96.2 99.6 DSU DSU 96.0 99.5
Wrangell DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 14.1 DSU DSU DSU DSU DSU 85.9 DSU DSU DSU DSU
Yakutat DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yukon-Koyukuk (CA) 1.7 1.3 1.1 0.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.3 98.7 98.9 99.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 7.4 6.2 DSU 8.7 7.4 5.2 92.6 93.8 DSU 91.4 92.7 94.8