Risk Factors - Cardiovascular Risks

Risk Factors - Cardiovascular Risks
High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native
1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011
Alaska Mean 17.9 17.9 19.8 21.0 21.9 21.3 21.5 23.3 25.3 28.1 17.9 17.9 19.8 21.0 21.9 21.3 21.5 23.3 25.3 28.1 17.9 17.9 19.8 21.0 21.9 21.3 21.5 23.3 25.3 28.1 82.1 82.1 80.2 79.0 78.1 78.7 78.5 76.7 74.7 71.9 82.1 82.1 80.2 79.0 78.1 78.7 78.5 76.7 74.7 71.9 82.1 82.1 80.2 79.0 78.1 78.7 78.5 76.7 74.7 71.9 62.3 67.0 67.9 67.3 62.3 67.0 67.9 67.3 62.3 67.0 67.9 67.3 37.7 33.0 32.1 32.7 37.7 33.0 32.1 32.7 37.7 33.0 32.1 32.7 29.0 26.9 26.2 26.6 27.8 28.5 29.4 30.7 33.9 35.3 36.0 29.0 26.9 26.2 26.6 27.8 28.5 29.4 30.7 33.9 35.3 36.0 29.0 26.9 26.2 26.6 27.8 28.5 29.4 30.7 33.9 35.3 36.0 71.1 73.1 73.8 73.4 72.2 71.5 70.6 69.3 66.1 64.7 64.1 71.1 73.1 73.8 73.4 72.2 71.5 70.6 69.3 66.1 64.7 64.1 71.1 73.1 73.8 73.4 72.2 71.5 70.6 69.3 66.1 64.7 64.1
Alaska Mean - Alaska Native 20.4 22.2 24.8 25.8 25.0 23.6 23.7 24.8 26.8 29.1 20.4 22.2 24.8 25.8 25.0 23.6 23.7 24.8 26.8 29.1 20.4 22.2 24.8 25.8 25.0 23.6 23.7 24.8 26.8 29.1 79.6 77.8 75.2 74.2 75.0 76.4 76.3 75.2 73.2 70.9 79.6 77.8 75.2 74.2 75.0 76.4 76.3 75.2 73.2 70.9 79.6 77.8 75.2 74.2 75.0 76.4 76.3 75.2 73.2 70.9 56.5 59.6 62.7 62.6 56.5 59.6 62.7 62.6 56.5 59.6 62.7 62.6 43.5 40.5 37.3 37.4 43.5 40.5 37.3 37.4 43.5 40.5 37.3 37.4 24.5 24.6 27.3 28.0 25.6 24.1 24.4 28.0 31.2 32.4 32.4 24.5 24.6 27.3 28.0 25.6 24.1 24.4 28.0 31.2 32.4 32.4 24.5 24.6 27.3 28.0 25.6 24.1 24.4 28.0 31.2 32.4 32.4 75.5 75.5 72.8 72.1 74.5 75.9 75.6 72.0 68.8 67.6 67.6 75.5 75.5 72.8 72.1 74.5 75.9 75.6 72.0 68.8 67.6 67.6 75.5 75.5 72.8 72.1 74.5 75.9 75.6 72.0 68.8 67.6 67.6
Alaska Mean - White 18.0 17.4 18.8 20.0 21.2 21.0 20.9 22.4 24.5 27.6 18.0 17.4 18.8 20.0 21.2 21.0 20.9 22.4 24.5 27.6 18.0 17.4 18.8 20.0 21.2 21.0 20.9 22.4 24.5 27.6 82.0 82.6 81.2 80.0 78.8 79.0 79.1 77.6 75.5 72.4 82.0 82.6 81.2 80.0 78.8 79.0 79.1 77.6 75.5 72.4 82.0 82.6 81.2 80.0 78.8 79.0 79.1 77.6 75.5 72.4 63.3 67.9 68.2 68.1 63.3 67.9 68.2 68.1 63.3 67.9 68.2 68.1 36.7 32.1 31.8 31.9 36.7 32.1 31.8 31.9 36.7 32.1 31.8 31.9 30.1 27.6 26.4 26.6 28.5 29.7 30.7 31.7 34.9 36.4 37.1 30.1 27.6 26.4 26.6 28.5 29.7 30.7 31.7 34.9 36.4 37.1 30.1 27.6 26.4 26.6 28.5 29.7 30.7 31.7 34.9 36.4 37.1 69.9 72.4 73.6 73.4 71.5 70.3 69.3 68.3 65.1 63.6 62.9 69.9 72.4 73.6 73.4 71.5 70.3 69.3 68.3 65.1 63.6 62.9 69.9 72.4 73.6 73.4 71.5 70.3 69.3 68.3 65.1 63.6 62.9
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8
Risk Factors - Cardiovascular Risks
High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native
1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011
Aleutians East DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.8 DSU 29.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 66.2 DSU 70.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Aleutians West (CA) 14.0 17.0 20.5 19.9 21.2 21.5 25.3 30.6 33.5 30.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 20.7 23.4 29.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 86.0 83.0 79.5 80.1 78.8 78.5 74.7 69.5 66.6 69.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 79.3 76.6 70.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 25.9 28.9 29.8 31.6 27.1 31.6 30.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 74.1 71.1 70.2 68.4 72.9 68.5 69.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Anchorage 16.9 15.4 17.7 19.3 21.3 19.8 20.3 23.8 26.6 28.4 17.5 14.8 15.7 17.6 20.6 20.6 20.1 21.9 25.3 27.7 DSU DSU 32.8 28.6 27.6 14.5 17.1 22.5 25.7 27.2 83.1 84.6 82.4 80.8 78.7 80.2 79.7 76.2 73.4 71.6 82.5 85.2 84.3 82.4 79.4 79.4 79.9 78.1 74.7 72.3 DSU DSU 67.2 71.5 72.4 85.5 83.0 77.5 74.3 72.8 64.6 71.0 71.3 70.2 63.9 71.4 71.9 72.2 DSU DSU DSU DSU 35.5 29.0 28.7 29.8 36.1 28.6 28.1 27.9 DSU DSU DSU DSU 29.1 26.0 24.4 25.7 27.0 27.4 27.8 29.6 33.1 34.6 34.3 30.9 26.9 25.3 25.7 27.9 28.9 29.7 31.5 35.0 36.7 36.6 DSU DSU DSU DSU 20.1 20.8 16.6 20.8 23.8 27.2 28.1 70.9 74.0 75.6 74.4 73.0 72.6 72.2 70.4 67.0 65.4 65.7 69.1 73.1 74.7 74.3 72.1 71.1 70.3 68.6 65.0 63.3 63.4 DSU DSU DSU DSU 79.9 79.2 83.4 79.3 76.2 72.9 72.0
Bethel (CA) 15.0 15.5 13.9 18.8 20.8 23.1 23.0 24.7 22.9 22.5 17.4 19.8 11.4 15.1 22.5 26.9 28.0 29.3 23.8 20.3 14.4 13.8 14.6 18.5 19.3 21.8 21.8 24.2 23.4 24.3 85.0 84.5 86.1 81.2 79.2 76.9 77.0 75.3 77.1 77.5 82.6 80.2 88.6 84.9 77.5 73.1 72.0 70.7 76.2 79.7 85.6 86.2 85.4 81.5 80.7 78.2 78.3 75.8 76.6 75.7 50.6 51.9 55.7 59.7 DSU DSU DSU DSU 50.4 57.9 58.9 60.3 49.4 48.1 44.3 40.4 DSU DSU DSU DSU 49.6 42.1 41.1 39.7 30.1 27.4 31.6 34.0 34.0 25.7 26.4 28.5 39.1 36.8 34.7 36.7 35.1 35.5 33.8 39.8 36.5 37.4 30.9 32.7 30.0 35.2 DSU DSU DSU DSU 23.4 16.9 20.1 26.5 43.4 43.6 35.4 69.9 72.6 68.4 66.0 66.1 74.3 73.6 71.5 60.9 63.2 65.3 63.3 64.9 64.5 66.2 60.2 63.5 62.6 69.1 67.4 70.0 64.8 DSU DSU DSU DSU 76.6 83.1 79.9 73.6 56.6 56.4 64.6
Bristol Bay 7.0 11.8 DSU DSU DSU DSU 14.1 22.8 35.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 93.0 88.2 DSU DSU DSU DSU 85.9 77.2 64.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Denali 13.7 12.3 22.0 28.1 34.4 26.5 20.0 24.5 27.6 31.2 12.1 10.0 DSU DSU 34.8 31.1 20.5 17.2 18.6 16.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 86.3 87.7 78.0 71.9 65.6 73.5 80.0 75.5 72.4 68.8 88.0 90.0 DSU DSU 65.2 68.9 79.5 82.8 81.4 83.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 34.6 34.3 DSU DSU DSU 23.8 29.5 35.7 42.8 38.3 41.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 32.1 41.2 46.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 65.4 65.8 DSU DSU DSU 76.2 70.5 64.3 57.2 61.7 58.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 67.9 58.8 53.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Dillingham (CA) 18.5 22.0 23.0 25.5 28.8 27.6 26.0 24.2 25.5 26.9 24.3 22.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 13.5 DSU 22.8 28.3 30.4 28.1 26.3 21.7 21.2 21.3 81.5 78.0 77.0 74.5 71.3 72.4 74.0 75.8 74.5 73.1 75.7 77.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 86.5 DSU 77.2 71.7 69.6 71.9 73.7 78.3 78.8 78.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 20.7 27.3 25.4 26.0 27.7 28.6 30.5 24.3 28.5 34.0 31.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 31.9 DSU DSU 79.3 72.7 74.6 74.0 72.3 71.4 69.5 75.7 71.5 66.0 68.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 68.1 DSU DSU
Fairbanks North Star 19.2 20.6 22.6 20.6 18.9 19.4 19.6 19.7 22.3 25.5 18.8 19.6 22.4 20.2 19.9 20.1 20.2 20.5 23.0 25.6 DSU DSU DSU DSU 11.1 21.8 20.8 24.1 23.3 29.7 80.8 79.4 77.4 79.4 81.1 80.6 80.4 80.3 77.7 74.6 81.2 80.4 77.6 79.8 80.1 79.9 79.8 79.5 77.0 74.4 DSU DSU DSU DSU 88.9 78.2 79.2 75.9 76.7 70.3 57.2 55.7 62.0 64.9 58.5 56.9 63.2 66.5 DSU DSU DSU DSU 42.8 44.3 38.1 35.1 41.5 43.1 36.8 33.5 DSU DSU DSU DSU 26.6 24.3 18.9 19.8 21.2 26.5 28.3 30.0 31.1 33.8 35.5 27.9 25.1 16.9 18.1 21.6 27.9 29.2 30.3 31.4 34.6 36.2 DSU DSU DSU DSU DSU 25.5 31.1 35.2 35.7 36.0 34.2 73.4 75.7 81.1 80.2 78.8 73.5 71.7 70.0 68.9 66.2 64.5 72.1 74.9 83.1 81.9 78.5 72.1 70.8 69.7 68.6 65.4 63.8 DSU DSU DSU DSU DSU 74.6 68.9 64.8 64.3 64.0 65.8
Haines DSU DSU DSU DSU 15.1 21.7 23.6 41.0 32.4 37.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 21.7 39.5 31.9 32.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 84.9 78.3 76.5 59.0 67.6 62.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 78.4 60.5 68.1 67.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 42.4 48.3 42.9 51.6 40.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 40.4 DSU 32.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 57.7 51.7 57.1 48.4 59.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 59.6 DSU 67.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Hoonah-Angoon (CA) DSU DSU DSU DSU 19.4 DSU 25.0 32.5 27.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 80.7 DSU 75.0 67.5 72.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 29.6 34.9 43.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.4 65.1 56.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Juneau 18.6 18.4 17.2 18.6 20.9 24.4 23.4 24.9 26.5 31.6 18.9 18.2 17.0 16.6 18.1 21.5 21.9 24.6 25.7 30.3 DSU DSU DSU DSU 35.0 35.7 29.0 26.6 29.5 42.1 81.4 81.6 82.8 81.4 79.1 75.6 76.7 75.1 73.5 68.4 81.1 81.8 83.0 83.4 82.0 78.6 78.1 75.4 74.3 69.7 DSU DSU DSU DSU 65.0 64.3 71.0 73.4 70.5 57.9 59.5 65.1 61.0 62.4 59.2 65.2 60.8 61.4 DSU DSU DSU DSU 40.5 34.9 39.0 37.6 40.8 34.9 39.2 38.7 DSU DSU DSU DSU 29.5 30.8 30.2 29.6 29.4 30.1 30.8 32.1 34.0 35.9 37.8 31.1 31.7 30.3 28.5 27.3 28.9 30.7 33.4 35.8 37.3 38.9 DSU DSU DSU DSU DSU 27.1 24.6 22.3 22.2 DSU 39.6 70.5 69.2 69.8 70.4 70.6 69.9 69.3 67.9 66.0 64.1 62.2 68.9 68.3 69.7 71.5 72.8 71.1 69.3 66.6 64.2 62.7 61.1 DSU DSU DSU DSU DSU 73.0 75.4 77.7 77.8 DSU 60.4
Kenai Peninsula 19.7 20.7 21.2 23.3 23.0 23.9 23.2 27.3 30.0 35.0 20.4 21.7 22.6 24.7 23.4 23.7 22.7 27.1 29.7 34.1 DSU DSU 10.4 DSU 24.6 29.6 30.7 30.7 37.8 45.2 80.3 79.3 78.8 76.7 77.0 76.2 76.8 72.7 70.0 65.1 79.6 78.3 77.4 75.3 76.6 76.4 77.3 72.9 70.3 65.9 DSU DSU 89.6 DSU 75.4 70.4 69.3 69.3 62.2 54.8 63.9 67.3 69.2 64.0 63.2 67.8 70.5 65.7 DSU DSU DSU DSU 36.1 32.7 30.8 36.0 36.8 32.2 29.5 34.3 DSU DSU DSU DSU 29.0 26.9 27.2 29.1 30.0 32.8 35.0 36.3 40.4 41.9 43.4 29.9 28.3 28.6 30.3 31.3 33.5 35.2 36.0 40.4 42.6 43.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.7 36.0 37.8 36.6 38.8 71.1 73.2 72.8 70.9 70.0 67.2 65.1 63.7 59.6 58.1 56.6 70.1 71.7 71.4 69.7 68.7 66.5 64.9 64.0 59.6 57.4 56.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 66.4 64.0 62.2 63.5 61.2
Ketchikan Gateway 18.4 19.6 22.6 21.0 20.3 17.8 19.2 24.0 28.7 30.8 17.1 17.7 20.1 19.7 19.3 16.8 17.7 23.3 29.3 31.8 DSU DSU DSU DSU DSU 23.4 24.2 23.3 29.0 26.8 81.6 80.4 77.4 79.0 79.7 82.2 80.9 76.0 71.3 69.2 82.9 82.3 79.9 80.3 80.7 83.3 82.3 76.7 70.7 68.2 DSU DSU DSU DSU DSU 76.6 75.8 76.8 71.0 73.2 60.0 62.5 62.6 67.1 56.0 59.6 61.8 65.7 DSU DSU DSU DSU 40.0 37.5 37.4 32.9 44.0 40.4 38.3 34.3 DSU DSU DSU DSU 28.1 25.2 28.9 31.1 36.6 37.3 32.6 33.7 35.2 36.4 37.1 24.8 25.6 28.8 32.9 36.9 40.2 34.1 35.2 35.1 37.0 38.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 22.1 DSU DSU DSU DSU 71.9 74.8 71.2 68.9 63.4 62.7 67.4 66.3 64.8 63.6 62.9 75.3 74.4 71.2 67.1 63.1 59.8 65.9 64.8 64.9 63.0 61.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 77.9 DSU DSU DSU DSU
Kodiak Island 16.8 18.4 23.4 20.6 17.0 13.1 15.1 13.0 15.0 19.6 13.5 16.6 21.4 18.3 15.9 11.9 15.2 13.7 14.9 19.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 15.8 19.3 20.9 DSU 83.2 81.6 76.6 79.4 83.0 86.9 84.9 87.1 85.0 80.4 86.5 83.4 78.6 81.7 84.1 88.1 84.9 86.3 85.1 80.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 84.2 80.8 79.1 DSU 68.2 72.3 70.5 66.7 70.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 31.8 27.7 29.5 33.3 29.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 26.7 30.7 29.8 25.3 23.8 24.8 26.4 27.0 28.7 32.3 35.4 24.7 31.5 32.3 28.7 27.4 25.4 27.7 27.4 30.9 34.3 37.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.3 69.3 70.2 74.7 76.2 75.2 73.6 73.0 71.3 67.7 64.6 75.3 68.5 67.7 71.3 72.6 74.6 72.3 72.6 69.1 65.7 62.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Lake and Peninsula 16.7 DSU 23.5 25.8 28.6 31.2 33.3 33.1 44.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 36.7 40.2 DSU DSU 83.3 DSU 76.5 74.2 71.4 68.8 66.7 67.0 55.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 63.3 59.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Matanuska-Susitna 18.0 21.2 23.3 27.0 27.2 25.5 24.5 23.1 23.1 27.0 18.0 21.0 22.6 26.6 26.2 23.9 23.2 22.4 22.2 26.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.9 36.1 82.0 78.8 76.7 73.0 72.8 74.5 75.5 76.9 76.9 73.0 82.0 79.0 77.4 73.4 73.8 76.1 76.8 77.6 77.9 73.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 66.1 63.9 68.1 74.4 69.3 65.4 68.9 74.9 67.0 64.0 DSU DSU DSU DSU 31.9 25.6 30.7 34.6 31.1 25.1 33.0 36.0 DSU DSU DSU DSU 35.8 36.3 38.5 32.6 32.3 29.6 32.3 31.2 35.6 33.3 35.0 33.4 34.5 37.5 33.5 33.0 29.0 30.7 29.7 33.9 32.5 34.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 64.2 63.7 61.5 67.4 67.7 70.4 67.7 68.8 64.5 66.8 65.0 66.6 65.5 62.5 66.5 67.0 71.0 69.3 70.4 66.1 67.5 65.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Nome (CA) 14.7 15.1 18.0 19.2 20.2 19.5 20.7 19.3 20.2 22.9 8.8 8.2 17.9 22.2 18.7 13.8 14.1 16.6 19.3 25.7 18.3 18.7 15.2 15.8 18.4 21.2 23.1 19.9 20.1 21.7 85.3 84.9 82.0 80.8 79.8 80.5 79.3 80.8 79.8 77.1 91.2 91.8 82.1 77.8 81.3 86.2 85.9 83.4 80.7 74.3 81.7 81.3 84.8 84.3 81.6 78.8 76.9 80.1 79.9 78.3 55.5 59.4 67.5 60.0 DSU DSU DSU DSU 58.0 DSU DSU DSU 44.5 40.6 32.5 40.0 DSU DSU DSU DSU 42.0 DSU DSU DSU 21.4 27.1 31.3 26.6 32.3 33.8 37.2 37.7 34.6 31.0 27.6 DSU DSU DSU DSU 32.1 32.4 37.3 39.6 38.5 DSU 24.8 DSU DSU DSU DSU 35.8 35.1 37.5 36.7 32.5 29.6 28.4 78.6 72.9 68.7 73.4 67.7 66.2 62.8 62.3 65.4 69.0 72.4 DSU DSU DSU DSU 68.0 67.6 62.7 60.4 61.5 DSU 75.2 DSU DSU DSU DSU 64.2 64.9 62.5 63.4 67.5 70.4 71.6
North Slope 22.3 20.0 17.6 19.2 17.9 19.2 19.8 20.4 23.7 22.1 DSU DSU DSU DSU 23.8 18.7 15.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 13.1 19.4 22.9 21.0 21.5 18.2 77.7 80.0 82.4 80.9 82.1 80.8 80.2 79.6 76.3 77.9 DSU DSU DSU DSU 76.2 81.3 84.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 86.9 80.6 77.1 79.0 78.5 81.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 30.6 26.5 23.5 21.9 25.4 31.8 36.7 36.7 34.0 34.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.5 DSU DSU DSU DSU DSU 69.5 73.5 76.5 78.2 74.6 68.3 63.3 63.3 66.0 65.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 66.5 DSU DSU DSU DSU
Northwest Arctic 13.9 19.1 18.1 23.7 29.6 34.8 29.3 24.6 25.5 34.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 31.0 DSU DSU DSU 19.1 24.6 19.7 23.8 27.3 32.2 26.6 22.3 25.5 32.2 86.1 80.9 81.9 76.3 70.4 65.2 70.7 75.4 74.5 66.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 69.0 DSU DSU DSU 80.9 75.4 80.3 76.2 72.7 67.8 73.5 77.7 74.5 67.8 51.5 48.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 48.6 51.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 42.6 39.2 36.5 24.8 21.9 24.4 26.3 33.8 36.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 37.3 27.3 25.8 21.2 17.8 DSU DSU DSU DSU 57.4 60.8 63.5 75.2 78.1 75.6 73.7 66.3 63.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 62.7 72.7 74.2 78.8 82.2 DSU DSU
Petersburg 18.1 17.7 25.9 21.5 22.8 17.5 25.7 24.1 25.2 24.4 18.7 18.7 26.1 22.7 23.2 19.5 28.1 30.1 27.2 25.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 82.0 82.3 74.1 78.5 77.2 82.5 74.3 76.0 74.8 75.6 81.3 81.3 73.9 77.3 76.9 80.5 71.9 69.9 72.8 74.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 37.2 35.4 34.4 26.5 32.4 32.0 34.7 36.2 40.5 DSU DSU DSU DSU 38.3 DSU 34.9 33.9 35.8 36.0 37.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 62.8 64.6 65.6 73.6 67.6 68.0 65.3 63.8 59.5 DSU DSU DSU DSU 61.7 DSU 65.1 66.1 64.2 64.0 62.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Prince of Wales-Hyder (CA) 19.2 19.6 18.9 17.5 20.2 21.9 25.6 24.2 27.8 28.3 DSU DSU 10.0 12.1 13.7 18.6 24.7 28.0 33.9 31.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 27.6 19.6 16.4 DSU 80.8 80.4 81.1 82.5 79.8 78.1 74.4 75.8 72.2 71.8 DSU DSU 90.0 87.9 86.3 81.4 75.3 72.0 66.1 68.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 72.4 80.4 83.7 DSU 64.5 DSU 71.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 35.5 DSU 28.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 37.4 32.2 31.4 28.8 32.5 31.5 38.8 41.1 42.4 37.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 43.5 42.2 47.8 43.7 46.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 18.2 38.6 36.6 DSU DSU DSU 62.6 67.8 68.6 71.2 67.6 68.5 61.2 58.9 57.6 62.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 56.5 57.8 52.2 56.3 53.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 81.8 61.4 63.4 DSU DSU
Sitka 19.6 20.4 15.9 17.1 19.7 21.7 21.8 18.7 20.8 26.1 17.6 18.3 15.0 16.6 18.5 19.9 18.8 15.9 18.8 25.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 80.4 79.6 84.1 82.9 80.3 78.3 78.2 81.3 79.2 73.9 82.4 81.7 85.0 83.4 81.5 80.1 81.2 84.1 81.2 75.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 59.8 64.6 73.5 81.5 DSU DSU 67.4 DSU DSU DSU DSU DSU 40.3 35.4 26.5 18.5 DSU DSU 32.6 DSU DSU DSU DSU DSU 11.3 18.0 16.6 22.7 27.4 32.3 32.8 30.5 26.5 29.6 29.4 11.6 16.8 13.8 19.5 25.7 34.2 35.0 34.6 27.5 29.3 27.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 88.7 82.0 83.5 77.3 72.6 67.7 67.3 69.5 73.6 70.4 70.6 88.4 83.2 86.2 80.5 74.3 65.8 65.0 65.4 72.5 70.7 72.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Skagway DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Southeast Fairbanks (CA) DSU DSU DSU DSU 27.1 25.3 21.1 25.6 25.8 25.1 DSU DSU DSU DSU DSU 22.0 19.4 27.3 25.3 23.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 72.9 74.7 78.9 74.4 74.2 74.9 DSU DSU DSU DSU DSU 78.0 80.6 72.7 74.7 76.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 34.6 27.4 26.1 36.8 35.8 38.6 DSU DSU DSU DSU DSU 38.3 27.2 25.6 38.4 36.7 39.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 65.4 72.6 73.9 63.2 64.2 61.4 DSU DSU DSU DSU DSU 61.8 72.8 74.4 61.6 63.3 60.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Valdez-Cordova (CA) 17.5 20.1 18.3 19.0 17.8 18.2 18.0 19.3 20.9 22.0 15.7 19.3 17.8 17.3 14.5 16.1 17.5 18.5 18.1 20.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 23.5 26.5 39.1 DSU 82.5 79.9 81.7 81.0 82.2 81.8 82.1 80.7 79.1 78.0 84.3 80.7 82.2 82.7 85.5 83.9 82.5 81.5 81.9 79.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 76.5 73.5 60.9 DSU 52.6 56.4 63.6 70.7 55.1 50.8 62.9 DSU DSU DSU DSU DSU 47.4 43.6 36.4 29.3 44.9 49.2 37.1 DSU DSU DSU DSU DSU 24.9 23.4 24.1 28.4 29.7 30.5 27.5 31.1 37.8 43.7 41.8 24.2 23.6 26.1 31.2 30.9 29.8 26.8 31.1 39.2 44.7 41.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 75.1 76.6 75.9 71.6 70.3 69.5 72.5 68.9 62.2 56.3 58.2 75.8 76.4 73.9 68.8 69.1 70.2 73.2 68.9 60.8 55.3 58.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Wade Hampton (CA) 24.2 17.9 14.0 22.6 31.5 30.5 30.5 27.7 28.1 26.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 22.3 15.1 10.6 22.5 35.0 33.1 31.0 27.4 27.5 26.2 75.8 82.1 86.0 77.4 68.5 69.5 69.5 72.3 71.9 73.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 77.7 84.9 89.4 77.5 65.0 66.9 69.0 72.6 72.5 73.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 20.6 16.3 17.5 29.8 33.8 34.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 12.8 11.7 27.2 DSU 35.4 DSU DSU DSU DSU DSU 79.4 83.7 82.5 70.2 66.2 65.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 87.2 88.3 72.8 DSU 64.6
Wrangell DSU DSU DSU DSU 27.5 18.6 22.1 22.6 31.4 41.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 21.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 72.5 81.4 77.9 77.4 68.6 58.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 78.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 29.3 30.1 33.2 DSU 43.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.7 69.9 66.8 DSU 56.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yakutat DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yukon-Koyukuk (CA) 16.5 18.9 25.3 28.6 27.2 25.5 24.6 23.1 23.9 25.9 DSU DSU DSU 24.0 22.8 17.8 23.1 18.2 22.6 25.3 18.1 19.4 26.2 28.7 27.5 27.5 25.1 25.7 25.1 26.3 83.5 81.2 74.7 71.4 72.8 74.5 75.4 76.9 76.1 74.1 DSU DSU DSU 76.0 77.2 82.2 76.9 81.8 77.4 74.7 81.9 80.6 73.8 71.3 72.6 72.5 74.9 74.3 74.9 73.7 45.2 61.7 69.3 80.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 54.9 38.3 30.7 19.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 38.2 33.7 32.6 32.7 30.0 23.5 23.9 27.5 40.0 42.7 45.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 29.3 28.1 45.8 DSU 49.2 DSU DSU DSU DSU 24.9 15.8 19.4 26.2 35.8 DSU 43.5 61.8 66.3 67.4 67.3 70.0 76.5 76.1 72.5 60.0 57.3 54.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.8 71.9 54.2 DSU 50.8 DSU DSU DSU DSU 75.1 84.2 80.6 73.8 64.2 DSU 56.5