Chronic Disease - Cancer

Chronic Disease - Cancer
Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native
2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011
Alaska Mean 2.1 1.8 2.2 2.0 2.1 1.8 2.2 2.0 2.1 1.8 2.2 2.0 97.9 98.2 97.8 98.0 97.9 98.2 97.8 98.0 97.9 98.2 97.8 98.0 7.8 8.6 7.8 8.6 7.8 8.6 92.2 91.4 92.2 91.4 92.2 91.4
Alaska Mean - Alaska Native 2.2 1.3 0.8 0.7 2.2 1.3 0.8 0.7 2.2 1.3 0.8 0.7 97.8 98.8 99.2 99.3 97.8 98.8 99.2 99.3 97.8 98.8 99.2 99.3 5.9 7.3 5.9 7.3 5.9 7.3 94.1 92.7 94.1 92.7 94.1 92.7
Alaska Mean - White 2.1 1.9 2.5 2.4 2.1 1.9 2.5 2.4 2.1 1.9 2.5 2.4 97.9 98.1 97.5 97.7 97.9 98.1 97.5 97.7 97.9 98.1 97.5 97.7 8.6 9.3 8.6 9.3 8.6 9.3 91.4 90.7 91.4 90.7 91.4 90.7
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Cancer
Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native
2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2001-2004 2002-2006 2004-2008 2006-2010 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011 2005-2010 2009-2011
Aleutians and Pribilofs DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.1 3.7 DSU 5.0 DSU DSU 97.9 96.4 DSU 95.0 DSU DSU
Anchorage/Mat-Su 2.4 1.7 2.6 2.0 2.6 1.8 2.8 2.4 DSU DSU DSU DSU 97.6 98.3 97.4 98.0 97.4 98.2 97.2 97.6 DSU DSU DSU DSU 8.0 9.3 8.8 9.8 6.4 11.7 92.0 90.7 91.2 90.2 93.6 88.3
Arctic Slope DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.5 6.2 DSU DSU 6.4 5.0 94.5 93.8 DSU DSU 93.6 95.0
Bristol Bay 3.1 0.0 3.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.9 100.0 96.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.3 3.8 7.1 6.3 0.5 0.8 96.7 96.2 92.9 93.7 99.5 99.2
Copper River/ Prince William Sound 1.3 2.0 0.4 0.5 0.0 0.6 0.5 0.5 DSU DSU DSU DSU 98.7 98.1 99.6 99.5 100.0 99.5 99.5 99.5 DSU DSU DSU DSU 8.3 9.1 9.3 10.5 DSU DSU 91.7 90.9 90.7 89.5 DSU DSU
Interior 1.5 2.2 2.4 2.9 1.3 2.1 2.7 3.3 1.9 2.1 1.9 1.2 98.5 97.9 97.6 97.1 98.7 97.9 97.3 96.7 98.1 97.9 98.2 98.8 7.3 8.2 6.7 8.1 10.6 9.1 92.7 91.8 93.3 91.9 89.5 90.9
Kenai Peninsula 1.7 2.1 1.6 1.7 1.4 2.1 1.7 1.9 DSU DSU DSU DSU 98.3 97.9 98.4 98.4 98.6 97.9 98.3 98.1 DSU DSU DSU DSU 9.1 9.5 9.1 9.1 6.2 5.3 90.9 90.5 90.9 90.9 93.8 94.7
Kodiak Area 2.5 2.4 1.9 1.8 4.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.5 97.6 98.1 98.2 95.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.7 6.8 8.6 9.8 DSU DSU 93.3 93.2 91.4 90.2 DSU DSU
Northwest Arctic 6.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 93.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.4 1.6 DSU DSU 0.6 0.2 97.6 98.4 DSU DSU 99.4 99.8
Norton Sound 0.7 0.3 0.3 0.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 99.3 99.7 99.7 99.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.7 3.3 DSU DSU 1.5 2.0 97.3 96.7 DSU DSU 98.5 98.0
Southeast 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 1.5 0.4 0.0 98.2 98.2 98.3 98.2 98.0 98.0 97.9 97.9 98.0 98.6 99.6 100.0 8.8 8.4 9.3 8.6 7.9 9.1 91.2 91.6 90.7 91.4 92.1 90.9
Yukon-Kuskokwim 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 DSU DSU DSU 0.5 0.4 0.0 0.0 99.7 99.7 100.0 100.0 100.0 DSU DSU DSU 99.5 99.6 100.0 100.0 5.8 3.8 19.9 15.9 2.4 1.3 94.2 96.2 80.1 84.1 97.6 98.7