Chronic Disease - Cancer

Chronic Disease - Cancer
Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Skin Cancer: Yes: Total Skin Cancer: Yes: White Skin Cancer: Yes: Alaska Native Skin Cancer: No: Total Skin Cancer: No: White Skin Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Skin Cancer: Yes: Total Skin Cancer: Yes: White Skin Cancer: Yes: Alaska Native Skin Cancer: No: Total Skin Cancer: No: White Skin Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native
2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011
Alaska Mean 2.3 1.6 2.3 1.6 2.7 1.7 2.3 1.6 2.3 1.6 2.7 1.7 2.3 1.6 2.3 1.6 2.7 1.7 97.7 98.4 97.7 98.4 97.3 98.3 97.7 98.4 97.7 98.4 97.3 98.3 97.7 98.4 97.7 98.4 97.3 98.3 3.4 3.4 3.4 96.6 96.6 96.6 6.8 8.1 8.1 9.4 6.8 8.1 8.1 9.4 6.8 8.1 8.1 9.4 93.2 91.9 91.9 90.6 93.2 91.9 91.9 90.6 93.2 91.9 91.9 90.6 2.3 1.6 1.6 98.4 97.3 98.3 3.4 3.4 3.4 96.6 96.6 96.6 8.1 8.1 8.1 91.9 91.9 90.6
Alaska Mean - Alaska Native 3.2 2.8 0.8 0.4 1.3 0.1 3.2 2.8 0.8 0.4 1.3 0.1 3.2 2.8 0.8 0.4 1.3 0.1 96.8 97.2 99.2 99.6 98.7 99.9 96.8 97.2 99.2 99.6 98.7 99.9 96.8 97.2 99.2 99.6 98.7 99.9 1.5 1.5 1.5 98.5 98.5 98.5 5.1 7.7 4.6 9.2 5.1 7.7 4.6 9.2 5.1 7.7 4.6 9.2 94.9 92.4 95.4 90.8 94.9 92.4 95.4 90.8 94.9 92.4 95.4 90.8 1.3 0.8 0.1 99.2 99.6 99.2 1.5 1.5 1.5 98.5 98.5 98.5 5.1 7.7 4.6 94.9 92.4 94.9
Alaska Mean - White 2.4 1.5 2.4 1.8 3.2 2.1 2.4 1.5 2.4 1.8 3.2 2.1 2.4 1.5 2.4 1.8 3.2 2.1 97.6 98.5 97.7 98.2 96.8 97.9 97.6 98.5 97.7 98.2 96.8 97.9 97.6 98.5 97.7 98.2 96.8 97.9 4.2 4.2 4.2 95.8 95.8 95.8 7.1 9.1 9.4 9.4 7.1 9.1 9.4 9.4 7.1 9.1 9.4 9.4 93.0 90.9 90.6 90.6 93.0 90.9 90.6 90.6 93.0 90.9 90.6 90.6 2.4 2.1 2.1 97.6 97.9 98.2 4.2 4.2 4.2 95.8 95.8 95.8 7.1 7.1 9.1 93.0 93.0 90.9
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Cancer
Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Skin Cancer: Yes: Total Skin Cancer: Yes: White Skin Cancer: Yes: Alaska Native Skin Cancer: No: Total Skin Cancer: No: White Skin Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native Prostate Cancer: Yes: Total Prostate Cancer: Yes: White Prostate Cancer: Yes: Alaska Native Prostate Cancer: No: Total Prostate Cancer: No: White Prostate Cancer: No: Alaska Native Skin Cancer: Yes: Total Skin Cancer: Yes: White Skin Cancer: Yes: Alaska Native Skin Cancer: No: Total Skin Cancer: No: White Skin Cancer: No: Alaska Native Cancer: Yes: Total Cancer: Yes: White Cancer: Yes: Alaska Native Cancer: No: Total Cancer: No: White Cancer: No: Alaska Native
2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011 2005 2009 2010 2011
Anchorage 3.6 1.1 3.7 0.3 4.0 2.4 4.1 1.3 3.6 0.0 5.3 2.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.5 98.9 96.3 99.7 96.0 97.6 96.0 98.7 96.4 100.0 94.7 97.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.0 3.9 1.6 97.0 96.1 98.4 5.8 6.6 10.1 10.1 5.9 6.8 12.6 8.9 DSU DSU DSU 15.6 94.3 93.5 90.0 89.9 94.1 93.2 87.4 91.1 DSU DSU DSU 84.4 1.1 1.3 DSU 98.9 98.7 DSU 3.0 3.9 1.6 97.0 96.1 98.4 10.1 12.6 DSU 90.0 87.4 DSU
Fairbanks North Star 2.3 0.2 1.8 4.2 4.6 1.3 3.6 DSU 2.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 97.7 99.8 98.3 95.8 95.4 98.7 96.4 DSU 97.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.9 3.3 DSU 97.1 96.7 DSU 11.3 11.1 7.8 9.6 12.8 12.6 8.7 5.5 DSU DSU DSU DSU 88.7 88.9 92.2 90.4 87.2 87.4 91.3 94.5 DSU DSU DSU DSU 0.2 DSU DSU 99.8 DSU DSU 2.9 3.3 DSU 97.1 96.7 DSU 11.1 12.6 DSU 88.9 87.4 DSU
Juneau DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.0 2.7 DSU 98.0 97.3 DSU 8.9 9.5 5.8 4.7 6.6 12.0 5.8 6.6 DSU DSU DSU DSU 91.1 90.5 94.2 95.3 93.4 88.0 94.2 93.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.0 2.7 DSU 98.0 97.3 DSU 4.7 6.6 DSU 95.3 93.4 DSU
Ketchikan Gateway DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.9 2.1 DSU 98.1 97.9 DSU 2.1 4.9 14.5 3.7 1.5 DSU DSU 7.5 DSU DSU DSU DSU 97.9 95.1 85.5 96.3 98.5 DSU DSU 92.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.9 2.1 DSU 98.1 97.9 DSU 14.5 DSU DSU 85.5 DSU DSU
Kodiak Island DSU DSU DSU DSU 1.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.8 6.1 DSU 94.2 93.9 DSU 6.9 13.0 6.5 11.7 7.1 13.7 6.6 11.7 DSU DSU DSU DSU 93.1 87.0 93.5 88.3 92.9 86.3 93.4 88.3 DSU DSU DSU DSU 1.5 DSU DSU 98.5 DSU DSU 5.8 6.1 DSU 94.2 93.9 DSU 11.7 11.7 DSU 88.3 88.3 DSU
Matanuska-Susitna 1.1 2.1 2.1 3.0 3.1 3.6 1.1 1.3 2.3 2.8 3.4 3.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 98.9 97.9 97.9 97.0 96.9 96.4 98.9 98.7 97.8 97.2 96.6 96.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.1 3.7 DSU 96.9 96.3 DSU 6.3 8.3 7.0 10.4 6.7 7.3 6.1 11.4 DSU DSU DSU DSU 93.7 91.7 93.0 89.6 93.3 92.7 93.9 88.6 DSU DSU DSU DSU 3.1 3.4 DSU 96.9 96.6 DSU 3.1 3.7 DSU 96.9 96.3 DSU 10.4 11.4 DSU 89.6 88.6 DSU
Non-Metro/Micropolitan SA 1.5 2.9 0.7 1.3 1.5 1.2 0.6 2.4 0.2 2.2 1.4 1.7 5.6 4.1 1.4 0.0 2.0 0.0 98.5 97.1 99.3 98.7 98.5 98.8 99.4 97.6 99.8 97.8 98.6 98.3 94.4 95.9 98.6 100.0 98.0 100.0 3.4 4.0 1.2 96.6 96.0 98.9 7.6 7.4 7.5 7.7 8.5 10.0 8.8 8.6 6.2 2.8 5.6 4.2 92.5 92.6 92.5 92.4 91.5 90.0 91.2 91.4 93.8 97.2 94.4 95.8 1.2 1.7 0.0 98.8 98.3 100.0 3.4 4.0 1.2 96.6 96.0 98.9 7.6 8.5 6.2 92.5 91.5 93.8