Chronic Disease - Asthma

Chronic Disease - Asthma
Lifetime Asthma: Yes: Total Lifetime Asthma: Yes: White Lifetime Asthma: Yes: Alaska Native Lifetime Asthma: No: Total Lifetime Asthma: No: White Lifetime Asthma: No: Alaska Native Asthma Status: Current: Total Asthma Status: Current: White Asthma Status: Current: Alaska Native Asthma Status: Former: Total Asthma Status: Former: White Asthma Status: Former: Alaska Native Asthma Status: Never: Total Asthma Status: Never: White Asthma Status: Never: Alaska Native Lifetime Asthma: Yes: Total Lifetime Asthma: Yes: White Lifetime Asthma: Yes: Alaska Native Lifetime Asthma: No: Total Lifetime Asthma: No: White Lifetime Asthma: No: Alaska Native Asthma Status: Current: Total Asthma Status: Current: White Asthma Status: Current: Alaska Native Asthma Status: Former: Total Asthma Status: Former: White Asthma Status: Former: Alaska Native Asthma Status: Never: Total Asthma Status: Never: White Asthma Status: Never: Alaska Native
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alaska Mean 11.0 11.5 11.5 13.4 12.3 11.9 13.4 13.7 15.6 13.2 15.5 14.1 11.0 11.5 11.5 13.4 12.3 11.9 13.4 13.7 15.6 13.2 15.5 14.1 11.0 11.5 11.5 13.4 12.3 11.9 13.4 13.7 15.6 13.2 15.5 14.1 89.0 88.5 88.5 86.6 87.7 88.1 86.6 86.3 84.4 86.8 84.5 85.9 89.0 88.5 88.5 86.6 87.7 88.1 86.6 86.3 84.4 86.8 84.5 85.9 89.0 88.5 88.5 86.6 87.7 88.1 86.6 86.3 84.4 86.8 84.5 85.9 7.0 7.4 7.5 9.2 8.1 7.6 8.8 8.5 9.1 8.2 11.1 8.5 7.0 7.4 7.5 9.2 8.1 7.6 8.8 8.5 9.1 8.2 11.1 8.5 7.0 7.4 7.5 9.2 8.1 7.6 8.8 8.5 9.1 8.2 11.1 8.5 3.9 3.8 3.8 4.1 3.6 4.1 4.3 4.5 6.0 4.5 3.9 5.1 3.9 3.8 3.8 4.1 3.6 4.1 4.3 4.5 6.0 4.5 3.9 5.1 3.9 3.8 3.8 4.1 3.6 4.1 4.3 4.5 6.0 4.5 3.9 5.1 89.1 88.7 88.7 86.7 88.3 88.3 87.0 87.0 84.9 87.3 85.0 86.4 89.1 88.7 88.7 86.7 88.3 88.3 87.0 87.0 84.9 87.3 85.0 86.4 89.1 88.7 88.7 86.7 88.3 88.3 87.0 87.0 84.9 87.3 85.0 86.4 13.4 13.4 11.5 88.5 86.6 86.3 7.5 9.1 8.5 3.9 3.9 4.3 87.0 87.0 87.0
Alaska Mean - Alaska Native 12.4 11.0 11.7 12.0 13.9 12.8 15.3 16.3 12.5 12.5 17.1 15.9 12.4 11.0 11.7 12.0 13.9 12.8 15.3 16.3 12.5 12.5 17.1 15.9 12.4 11.0 11.7 12.0 13.9 12.8 15.3 16.3 12.5 12.5 17.1 15.9 87.6 89.0 88.3 88.0 86.2 87.2 84.7 83.7 87.5 87.5 82.9 84.1 87.6 89.0 88.3 88.0 86.2 87.2 84.7 83.7 87.5 87.5 82.9 84.1 87.6 89.0 88.3 88.0 86.2 87.2 84.7 83.7 87.5 87.5 82.9 84.1 8.1 8.0 8.2 7.8 9.3 7.3 11.2 10.3 8.3 8.4 10.3 10.6 8.1 8.0 8.2 7.8 9.3 7.3 11.2 10.3 8.3 8.4 10.3 10.6 8.1 8.0 8.2 7.8 9.3 7.3 11.2 10.3 8.3 8.4 10.3 10.6 4.1 2.8 3.3 4.0 3.7 5.0 4.1 5.3 3.8 3.8 5.5 4.9 4.1 2.8 3.3 4.0 3.7 5.0 4.1 5.3 3.8 3.8 5.5 4.9 4.1 2.8 3.3 4.0 3.7 5.0 4.1 5.3 3.8 3.8 5.5 4.9 87.9 89.2 88.5 88.2 87.0 87.7 84.8 84.4 87.9 87.8 84.2 84.5 87.9 89.2 88.5 88.2 87.0 87.7 84.8 84.4 87.9 87.8 84.2 84.5 87.9 89.2 88.5 88.2 87.0 87.7 84.8 84.4 87.9 87.8 84.2 84.5 12.8 12.5 12.0 87.5 86.2 82.9 7.3 11.2 10.3 4.0 4.1 3.7 84.4 88.5 87.9
Alaska Mean - White 11.0 12.0 11.7 12.7 12.0 12.2 12.8 13.0 16.6 12.9 15.6 13.7 11.0 12.0 11.7 12.7 12.0 12.2 12.8 13.0 16.6 12.9 15.6 13.7 11.0 12.0 11.7 12.7 12.0 12.2 12.8 13.0 16.6 12.9 15.6 13.7 89.0 88.0 88.3 87.3 88.0 87.8 87.2 87.0 83.4 87.1 84.4 86.3 89.0 88.0 88.3 87.3 88.0 87.8 87.2 87.0 83.4 87.1 84.4 86.3 89.0 88.0 88.3 87.3 88.0 87.8 87.2 87.0 83.4 87.1 84.4 86.3 6.9 7.6 7.5 8.9 7.8 7.9 8.8 7.8 9.7 7.7 12.1 8.2 6.9 7.6 7.5 8.9 7.8 7.9 8.8 7.8 9.7 7.7 12.1 8.2 6.9 7.6 7.5 8.9 7.8 7.9 8.8 7.8 9.7 7.7 12.1 8.2 4.0 4.2 4.0 3.8 3.5 4.0 3.6 4.4 6.3 4.9 3.3 4.8 4.0 4.2 4.0 3.8 3.5 4.0 3.6 4.4 6.3 4.9 3.3 4.8 4.0 4.2 4.0 3.8 3.5 4.0 3.6 4.4 6.3 4.9 3.3 4.8 89.1 88.3 88.5 87.3 88.7 88.0 87.6 87.8 84.0 87.5 84.7 87.0 89.1 88.3 88.5 87.3 88.7 88.0 87.6 87.8 84.0 87.5 84.7 87.0 89.1 88.3 88.5 87.3 88.7 88.0 87.6 87.8 84.0 87.5 84.7 87.0 11.7 11.7 11.7 87.3 87.3 87.2 6.9 9.7 7.8 4.0 4.0 4.4 87.3 89.1 87.3
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Asthma
Lifetime Asthma: Yes: Total Lifetime Asthma: Yes: White Lifetime Asthma: Yes: Alaska Native Lifetime Asthma: No: Total Lifetime Asthma: No: White Lifetime Asthma: No: Alaska Native Asthma Status: Current: Total Asthma Status: Current: White Asthma Status: Current: Alaska Native Asthma Status: Former: Total Asthma Status: Former: White Asthma Status: Former: Alaska Native Asthma Status: Never: Total Asthma Status: Never: White Asthma Status: Never: Alaska Native Lifetime Asthma: Yes: Total Lifetime Asthma: Yes: White Lifetime Asthma: Yes: Alaska Native Lifetime Asthma: No: Total Lifetime Asthma: No: White Lifetime Asthma: No: Alaska Native Asthma Status: Current: Total Asthma Status: Current: White Asthma Status: Current: Alaska Native Asthma Status: Former: Total Asthma Status: Former: White Asthma Status: Former: Alaska Native Asthma Status: Never: Total Asthma Status: Never: White Asthma Status: Never: Alaska Native
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anchorage 12.2 12.6 12.4 14.3 13.9 12.2 15.3 14.6 16.8 13.8 18.0 16.8 11.7 14.5 12.7 12.5 13.5 12.5 15.1 12.7 16.1 12.9 15.0 15.9 DSU DSU DSU DSU 18.1 17.4 22.7 DSU 16.5 12.3 DSU 20.3 87.8 87.4 87.6 85.7 86.2 87.8 84.7 85.4 83.2 86.2 82.0 83.2 88.3 85.5 87.3 87.5 86.6 87.5 84.9 87.3 83.9 87.1 85.1 84.1 DSU DSU DSU DSU 81.9 82.6 77.4 DSU 83.5 87.7 DSU 79.7 6.9 7.3 8.8 11.1 10.3 8.3 10.3 8.5 9.8 8.7 13.4 10.6 6.0 8.4 8.3 10.0 9.7 9.0 10.4 7.7 10.0 7.2 12.8 9.1 DSU DSU DSU DSU 17.3 7.2 18.4 DSU 11.7 9.5 DSU 19.6 5.4 5.0 3.4 3.2 2.7 3.9 4.7 5.1 6.5 4.6 4.2 5.5 5.7 5.8 4.1 2.5 2.9 3.5 4.2 3.9 5.5 5.6 1.8 5.9 DSU DSU DSU DSU 0.6 10.2 4.3 DSU 4.7 2.7 DSU 0.0 87.8 87.7 87.8 85.7 87.0 87.8 85.0 86.3 83.7 86.7 82.4 83.9 88.3 85.8 87.6 87.5 87.4 87.5 85.4 88.5 84.6 87.2 85.4 85.0 DSU DSU DSU DSU 82.2 82.6 77.4 DSU 83.5 87.7 DSU 80.4 16.8 16.1 16.5 83.2 83.9 83.5 9.8 10.0 11.7 6.5 5.5 4.7 83.7 84.6 83.5
Fairbanks North Star 10.4 9.4 10.7 11.3 12.1 12.2 12.9 7.9 14.3 16.0 8.9 16.4 10.0 10.0 11.6 11.0 12.6 10.2 12.4 9.5 16.9 12.8 8.5 18.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 89.6 90.7 89.3 88.7 87.9 87.8 87.1 92.1 85.7 84.0 91.1 83.6 90.0 90.0 88.4 89.0 87.4 89.8 87.6 90.5 83.2 87.2 91.5 81.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 8.6 6.4 7.4 7.3 5.9 7.7 6.3 3.5 10.4 12.7 6.9 10.8 9.0 6.0 8.0 7.3 5.4 5.7 6.9 4.6 12.3 8.8 5.8 11.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.8 3.0 3.3 4.0 6.0 4.1 6.4 4.1 3.3 3.3 2.0 4.1 0.9 4.1 3.6 3.8 6.9 4.2 5.3 4.4 3.9 4.0 2.7 4.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 89.6 90.7 89.3 88.7 88.2 88.2 87.3 92.4 86.4 84.0 91.1 85.1 90.0 90.0 88.4 89.0 87.8 90.2 87.8 90.9 83.8 87.2 91.5 83.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 12.1 12.6 DSU 87.9 87.4 DSU 5.9 5.4 DSU 6.0 6.9 DSU 88.2 87.8 DSU
Juneau 7.1 12.1 11.0 6.5 13.7 10.9 17.1 12.5 20.0 16.7 12.6 15.1 5.3 11.6 10.6 4.4 11.9 10.8 15.4 11.9 14.1 14.6 10.9 11.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.9 87.9 89.1 93.5 86.3 89.1 82.9 87.5 80.0 83.3 87.4 84.9 94.7 88.4 89.5 95.6 88.1 89.3 84.6 88.1 85.9 85.4 89.1 88.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 4.2 5.9 5.8 0.7 10.1 7.4 13.0 5.5 16.8 6.6 8.7 8.7 4.7 6.4 3.7 1.2 8.9 7.5 11.0 4.3 9.6 7.1 8.3 8.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.9 6.2 5.2 5.8 3.6 3.3 4.2 6.6 3.0 8.6 3.9 5.8 0.6 5.2 6.8 3.2 3.0 3.2 4.4 7.2 4.0 4.7 2.6 2.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.9 87.9 89.1 93.5 86.3 89.3 82.9 87.8 80.2 84.7 87.4 85.5 94.7 88.4 89.5 95.6 88.1 89.3 84.6 88.5 86.4 88.1 89.1 89.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 12.1 11.6 DSU 87.9 88.4 DSU 5.9 6.4 DSU 6.2 5.2 DSU 87.9 88.4 DSU
Ketchikan Gateway 5.8 9.0 8.4 11.6 6.8 6.1 9.5 10.8 10.3 10.7 19.5 13.6 3.4 6.0 10.1 11.9 7.1 4.7 3.1 16.6 12.9 12.4 DSU 11.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 94.2 91.0 91.6 88.4 93.2 93.9 90.5 89.2 89.7 89.3 80.5 86.4 96.6 94.0 90.0 88.2 93.0 95.3 96.9 83.4 87.1 87.6 DSU 88.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.6 6.8 3.2 7.5 4.8 2.8 8.8 4.9 7.5 6.2 3.3 10.0 2.0 4.6 3.4 6.0 5.0 2.6 3.1 4.8 10.6 7.5 DSU 6.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 4.2 2.2 5.2 3.7 2.0 3.0 0.8 5.9 2.4 4.0 16.2 3.5 1.5 1.4 6.7 5.8 2.1 2.1 0.0 11.8 1.5 4.3 DSU 5.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 94.2 91.0 91.6 88.8 93.2 94.2 90.5 89.2 90.1 89.8 80.5 86.4 96.6 94.0 90.0 88.2 93.0 95.3 96.9 83.4 87.9 88.3 DSU 88.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 10.8 16.6 DSU 89.2 83.4 DSU 4.9 4.8 DSU 5.9 11.8 DSU 89.2 83.4 DSU
Kodiak Island 13.8 13.2 8.8 11.5 13.5 13.9 11.4 14.1 18.6 14.0 18.2 11.0 17.9 11.9 10.6 10.9 11.9 13.7 9.4 13.4 22.0 14.2 19.8 11.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 86.2 86.8 91.2 88.5 86.5 86.1 88.6 85.9 81.4 86.0 81.8 89.0 82.1 88.1 89.4 89.1 88.1 86.3 90.6 86.6 78.0 85.8 80.2 88.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 11.4 11.1 6.7 6.3 8.2 8.6 7.5 11.2 10.4 9.8 15.9 6.9 14.5 9.5 8.2 5.3 7.7 7.9 7.7 10.1 12.0 9.6 17.4 7.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.4 1.4 2.1 5.3 4.8 5.3 3.7 2.9 7.7 3.5 2.3 4.0 3.4 1.6 2.4 5.7 3.7 5.9 1.5 3.3 9.5 3.8 2.4 3.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 86.2 87.6 91.2 88.5 87.0 86.1 88.8 85.9 81.9 86.7 81.8 89.1 82.1 88.9 89.4 89.1 88.6 86.3 90.8 86.6 78.5 86.6 80.2 88.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 18.2 19.8 DSU 81.8 80.2 DSU 15.9 17.4 DSU 2.3 2.4 DSU 81.8 80.2 DSU
Matanuska-Susitna 8.7 9.7 9.8 17.0 11.5 12.0 12.3 14.5 15.6 13.5 13.3 12.6 9.8 8.2 8.7 16.3 10.2 12.3 10.9 12.9 16.5 14.6 14.8 12.8 DSU DSU DSU 23.9 20.9 5.7 20.9 DSU 8.7 15.1 DSU DSU 91.3 90.3 90.2 83.0 88.5 88.0 87.7 85.6 84.4 86.5 86.7 87.4 90.2 91.8 91.3 83.7 89.9 87.7 89.1 87.2 83.5 85.4 85.3 87.2 DSU DSU DSU 76.1 79.2 94.3 79.1 DSU 91.3 84.9 DSU DSU 5.3 7.8 4.9 12.8 6.6 7.9 8.5 8.4 8.6 8.0 10.0 7.6 5.7 6.6 5.0 12.2 5.9 8.1 7.3 6.7 8.9 8.4 10.8 8.1 DSU DSU DSU 22.5 11.9 4.1 19.6 DSU 6.7 11.1 DSU DSU 3.1 1.8 4.8 4.1 4.4 4.0 3.4 5.6 6.8 5.1 3.2 4.9 3.7 1.4 3.5 4.1 3.8 4.2 3.2 5.7 7.4 5.8 3.9 4.6 DSU DSU DSU 1.4 7.5 1.6 1.3 DSU 2.0 3.3 DSU DSU 91.6 90.4 90.3 83.1 89.0 88.1 88.1 86.0 84.6 86.9 86.8 87.5 90.6 92.0 91.5 83.7 90.4 87.8 89.6 87.7 83.7 85.8 85.3 87.4 DSU DSU DSU 76.1 80.6 94.3 79.1 DSU 91.3 85.7 DSU DSU 17.0 16.3 23.9 83.0 83.7 76.1 12.8 12.2 22.5 4.1 4.1 1.4 83.1 83.7 76.1
Non-Metro/Micropolitan SA 9.4 10.8 11.4 12.1 10.3 10.4 12.2 13.4 12.2 11.4 13.9 11.3 8.3 10.6 12.3 13.6 10.8 11.1 12.7 14.1 13.2 10.5 17.8 10.3 9.3 11.0 8.9 9.5 10.5 9.7 11.5 12.3 12.4 11.8 9.9 12.0 90.6 89.2 88.7 87.9 89.7 89.6 87.8 86.6 87.8 88.6 86.1 88.7 91.7 89.4 87.7 86.4 89.2 88.9 87.3 85.9 86.8 89.5 82.2 89.7 90.7 89.0 91.1 90.5 89.5 90.3 88.6 87.7 87.6 88.2 90.1 88.0 6.6 6.6 6.9 7.0 5.8 5.9 7.1 8.9 6.8 6.6 8.4 5.3 6.2 6.1 7.7 8.5 6.0 6.4 7.7 8.6 7.4 6.4 11.4 5.9 5.3 7.7 5.5 5.8 6.1 5.8 6.7 8.8 7.3 6.5 4.8 5.0 2.7 4.2 4.2 4.8 3.8 3.8 4.6 3.7 4.8 4.3 4.1 5.5 2.2 4.5 4.3 4.8 4.2 3.8 4.3 4.7 5.1 3.7 5.6 3.9 3.6 3.4 3.1 3.5 3.3 3.2 4.6 3.0 4.4 4.9 2.8 6.7 90.7 89.2 88.9 88.2 90.5 90.3 88.3 87.4 88.4 89.1 87.5 89.2 91.7 89.4 88.0 86.6 89.8 89.7 88.1 86.8 87.4 89.9 83.1 90.3 91.1 89.0 91.4 90.7 90.6 91.0 88.7 88.2 88.4 88.6 92.3 88.4 11.4 12.3 8.9 88.7 87.7 91.1 6.9 7.7 5.5 4.2 4.3 3.1 88.9 88.0 91.4