Risk Factors - Cardiovascular Risks

Risk Factors - Cardiovascular Risks
High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native
1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011
Alaska Mean 24.0 21.2 21.6 23.1 26.2 24.3 25.3 22.3 23.5 29.3 28.5 31.3 24.0 21.2 21.6 23.1 26.2 24.3 25.3 22.3 23.5 29.3 28.5 31.3 24.0 21.2 21.6 23.1 26.2 24.3 25.3 22.3 23.5 29.3 28.5 31.3 76.1 78.8 78.4 77.0 73.8 75.7 74.7 77.8 76.5 70.7 71.5 68.7 76.1 78.8 78.4 77.0 73.8 75.7 74.7 77.8 76.5 70.7 71.5 68.7 76.1 78.8 78.4 77.0 73.8 75.7 74.7 77.8 76.5 70.7 71.5 68.7 44.0 48.4 54.4 59.1 50.1 53.2 44.0 48.4 54.4 59.1 50.1 53.2 44.0 48.4 54.4 59.1 50.1 53.2 56.0 51.7 45.7 40.9 49.9 46.8 56.0 51.7 45.7 40.9 49.9 46.8 56.0 51.7 45.7 40.9 49.9 46.8 31.0 29.4 29.1 28.1 26.6 27.7 27.6 25.9 29.2 29.6 34.1 32.5 30.5 31.0 29.4 29.1 28.1 26.6 27.7 27.6 25.9 29.2 29.6 34.1 32.5 30.5 31.0 29.4 29.1 28.1 26.6 27.7 27.6 25.9 29.2 29.6 34.1 32.5 30.5 69.0 70.6 70.9 71.9 73.4 72.3 72.4 74.1 70.8 70.4 65.9 67.5 69.6 69.0 70.6 70.9 71.9 73.4 72.3 72.4 74.1 70.8 70.4 65.9 67.5 69.6 69.0 70.6 70.9 71.9 73.4 72.3 72.4 74.1 70.8 70.4 65.9 67.5 69.6 21.6 25.3 24.3 74.7 77.8 74.7 53.2 44.0 54.4 56.0 49.9 56.0 29.6 27.6 26.6 72.4 73.4 70.8
Alaska Mean - Alaska Native 29.2 24.9 22.7 31.7 30.5 29.0 30.7 26.6 26.9 31.5 30.3 33.8 29.2 24.9 22.7 31.7 30.5 29.0 30.7 26.6 26.9 31.5 30.3 33.8 29.2 24.9 22.7 31.7 30.5 29.0 30.7 26.6 26.9 31.5 30.3 33.8 70.8 75.1 77.3 68.4 69.5 71.0 69.3 73.4 73.1 68.5 69.7 66.2 70.8 75.1 77.3 68.4 69.5 71.0 69.3 73.4 73.1 68.5 69.7 66.2 70.8 75.1 77.3 68.4 69.5 71.0 69.3 73.4 73.1 68.5 69.7 66.2 50.2 42.4 51.2 56.5 44.6 55.2 50.2 42.4 51.2 56.5 44.6 55.2 50.2 42.4 51.2 56.5 44.6 55.2 49.8 57.6 48.8 43.5 55.5 44.8 49.8 57.6 48.8 43.5 55.5 44.8 49.8 57.6 48.8 43.5 55.5 44.8 34.3 20.8 23.8 28.7 30.0 28.2 23.5 20.9 25.6 29.2 32.4 28.3 30.6 34.3 20.8 23.8 28.7 30.0 28.2 23.5 20.9 25.6 29.2 32.4 28.3 30.6 34.3 20.8 23.8 28.7 30.0 28.2 23.5 20.9 25.6 29.2 32.4 28.3 30.6 65.8 79.3 76.2 71.4 70.1 71.8 76.5 79.2 74.4 70.8 67.6 71.7 69.4 65.8 79.3 76.2 71.4 70.1 71.8 76.5 79.2 74.4 70.8 67.6 71.7 69.4 65.8 79.3 76.2 71.4 70.1 71.8 76.5 79.2 74.4 70.8 67.6 71.7 69.4 29.0 29.2 31.5 73.1 71.0 68.5 56.5 51.2 51.2 55.5 57.6 44.8 25.6 20.8 25.6 79.2 76.5 70.1
Alaska Mean - White 23.4 21.3 21.2 21.8 24.5 23.2 23.8 20.8 22.0 27.7 27.7 30.1 23.4 21.3 21.2 21.8 24.5 23.2 23.8 20.8 22.0 27.7 27.7 30.1 23.4 21.3 21.2 21.8 24.5 23.2 23.8 20.8 22.0 27.7 27.7 30.1 76.6 78.7 78.8 78.2 75.5 76.8 76.3 79.2 78.0 72.3 72.3 69.9 76.6 78.7 78.8 78.2 75.5 76.8 76.3 79.2 78.0 72.3 72.3 69.9 76.6 78.7 78.8 78.2 75.5 76.8 76.3 79.2 78.0 72.3 72.3 69.9 41.6 50.0 53.2 57.0 51.7 53.0 41.6 50.0 53.2 57.0 51.7 53.0 41.6 50.0 53.2 57.0 51.7 53.0 58.4 50.0 46.9 43.0 48.3 47.0 58.4 50.0 46.9 43.0 48.3 47.0 58.4 50.0 46.9 43.0 48.3 47.0 31.2 30.6 30.3 27.9 25.6 27.5 28.4 26.8 29.9 30.2 35.7 33.9 30.1 31.2 30.6 30.3 27.9 25.6 27.5 28.4 26.8 29.9 30.2 35.7 33.9 30.1 31.2 30.6 30.3 27.9 25.6 27.5 28.4 26.8 29.9 30.2 35.7 33.9 30.1 68.8 69.4 69.7 72.1 74.5 72.5 71.6 73.2 70.1 69.9 64.4 66.1 69.9 68.8 69.4 69.7 72.1 74.5 72.5 71.6 73.2 70.1 69.9 64.4 66.1 69.9 68.8 69.4 69.7 72.1 74.5 72.5 71.6 73.2 70.1 69.9 64.4 66.1 69.9 24.5 23.2 20.8 76.8 69.9 76.8 50.0 50.0 53.0 58.4 48.3 58.4 30.6 28.4 28.4 72.1 69.7 69.4
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 26.9 26.9 26.9 73.1 73.1 73.1 63.2 63.2 63.2 36.8 36.8 36.8
Risk Factors - Cardiovascular Risks
High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native
1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2011
Anchorage 23.4 22.7 19.3 16.8 29.8 23.9 23.4 20.8 23.3 32.5 28.2 29.7 23.9 22.9 18.7 14.9 25.7 23.9 23.0 20.9 20.6 27.9 29.4 28.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 26.1 DSU DSU 27.2 76.6 77.3 80.7 83.2 70.2 76.1 76.6 79.2 76.7 67.6 71.8 70.3 76.1 77.1 81.3 85.1 74.3 76.1 77.0 79.1 79.5 72.1 70.6 71.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.9 DSU DSU 72.8 44.0 53.9 58.9 66.5 50.6 53.6 40.9 62.9 56.3 68.8 59.5 55.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 56.0 46.1 41.1 33.5 49.4 46.4 59.1 37.1 43.8 31.2 40.5 44.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.5 30.5 27.6 27.2 24.9 28.0 26.1 23.3 29.5 29.8 33.0 33.0 27.3 34.3 30.9 30.1 26.1 24.7 27.5 27.0 25.0 30.8 31.7 37.4 36.5 27.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 13.3 DSU DSU DSU DSU 66.5 69.5 72.4 72.8 75.1 72.0 73.9 76.7 70.5 70.2 67.0 67.0 72.7 65.7 69.2 69.9 73.9 75.3 72.5 73.0 75.0 69.2 68.3 62.6 63.5 72.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 86.7 DSU DSU DSU DSU 23.3 20.6 26.1 76.7 79.5 73.9 53.9 62.9 DSU 46.1 37.1 DSU 29.5 30.8 13.3 70.5 69.2 86.7
Fairbanks North Star 23.9 22.6 21.7 19.4 14.2 26.2 25.2 24.0 22.9 28.3 28.6 34.9 23.3 23.6 22.0 19.1 13.5 21.4 21.1 21.8 21.9 29.0 25.9 31.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 76.1 77.4 78.3 80.6 85.8 73.8 74.8 76.0 77.1 71.7 71.4 65.1 76.7 76.4 78.0 80.9 86.5 78.6 78.9 78.2 78.2 71.1 74.1 68.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 45.4 49.0 49.2 43.9 42.9 52.9 DSU DSU 46.4 DSU 47.7 51.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 54.6 51.0 50.8 56.1 57.1 47.1 DSU DSU 53.6 DSU 52.3 48.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 28.4 34.7 31.8 31.8 29.7 26.9 27.1 27.3 30.2 29.1 34.0 36.0 32.2 33.1 34.6 33.5 31.3 22.0 24.6 24.8 27.3 33.5 30.1 35.1 36.9 31.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 71.6 65.3 68.2 68.2 70.4 73.1 72.9 72.7 69.8 70.9 66.0 64.0 67.8 66.9 65.4 66.5 68.7 78.0 75.4 75.2 72.7 66.5 69.9 64.9 63.2 68.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 14.2 13.5 DSU 85.8 86.5 DSU 49.0 DSU DSU 51.0 DSU DSU 26.9 24.6 DSU 73.1 75.4 DSU
Juneau 14.1 18.5 27.3 20.3 26.8 20.1 21.5 17.3 22.4 27.0 33.5 24.8 12.5 17.8 23.8 16.3 23.0 18.4 18.6 16.0 22.5 26.2 38.7 23.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 85.9 81.5 72.7 79.7 73.2 79.9 78.5 82.7 77.6 73.0 66.5 75.3 87.5 82.2 76.2 83.7 77.0 81.6 81.4 84.0 77.5 73.8 61.3 76.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 56.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 43.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 22.7 DSU DSU DSU 34.2 28.8 29.4 22.8 39.6 34.5 25.3 33.0 DSU 22.7 DSU DSU DSU DSU 34.1 32.8 22.7 35.2 28.1 24.2 33.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 77.4 DSU DSU DSU 65.8 71.2 70.7 77.2 60.4 65.5 74.7 67.0 DSU 77.4 DSU DSU DSU DSU 65.9 67.2 77.3 64.8 71.9 75.8 66.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 18.5 17.8 DSU 81.5 82.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 22.7 22.7 DSU 77.4 77.4 DSU
Ketchikan Gateway 31.6 27.3 17.5 26.2 34.8 8.3 20.9 19.7 16.2 15.9 30.1 25.6 DSU 26.2 DSU 22.9 DSU DSU 24.0 20.8 14.1 13.8 28.7 25.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 68.4 72.8 82.5 73.8 65.2 91.7 79.1 80.3 83.8 84.1 69.9 74.4 DSU 73.8 DSU 77.1 DSU DSU 76.0 79.2 85.9 86.2 71.3 74.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 29.9 DSU DSU 32.0 23.2 29.1 DSU 28.2 35.6 37.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 27.5 DSU DSU DSU 38.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.1 DSU DSU 68.0 76.8 70.9 DSU 71.8 64.4 62.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 72.5 DSU DSU DSU 61.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 19.7 20.8 DSU 80.3 79.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 29.1 27.5 DSU 70.9 72.5 DSU
Kodiak Island DSU DSU DSU DSU 29.4 27.8 32.6 22.4 24.4 25.9 24.4 35.2 DSU DSU DSU DSU 27.8 24.5 30.9 19.6 24.7 24.5 21.9 35.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.6 72.2 67.4 77.6 75.6 74.1 75.6 64.8 DSU DSU DSU DSU 72.2 75.6 69.1 80.4 75.3 75.5 78.1 64.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 52.9 DSU DSU 46.6 DSU DSU 52.2 DSU DSU 46.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 47.1 DSU DSU 53.4 DSU DSU 47.8 DSU DSU 53.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 35.6 DSU 31.9 28.6 28.9 25.2 35.9 26.1 30.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 30.9 25.1 28.3 24.9 32.3 27.4 31.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 64.4 DSU 68.1 71.4 71.2 74.8 64.2 74.0 69.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 69.1 74.9 71.7 75.1 67.7 72.6 68.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 24.4 21.9 DSU 75.6 78.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 26.1 27.4 DSU 74.0 72.6 DSU
Matanuska-Susitna 23.2 10.8 31.3 30.8 19.9 22.7 24.0 23.2 24.2 24.8 31.3 30.9 19.6 9.5 30.7 35.1 21.8 22.7 23.9 21.8 24.3 27.1 31.0 29.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 31.6 24.6 DSU DSU DSU 76.8 89.2 68.7 69.2 80.1 77.3 76.0 76.8 75.8 75.2 68.7 69.1 80.4 90.5 69.3 64.9 78.2 77.3 76.1 78.2 75.7 72.9 69.0 71.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 68.4 75.4 DSU DSU DSU 47.3 40.9 50.1 39.4 57.0 61.8 44.8 39.0 50.1 38.9 59.6 60.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 52.7 59.1 49.9 60.6 43.0 38.2 55.2 61.0 49.9 61.1 40.4 39.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 31.4 DSU 21.3 DSU 17.8 24.8 27.1 28.3 29.5 31.1 32.4 36.9 34.0 29.7 DSU 22.6 DSU DSU 25.8 28.0 28.6 28.7 30.3 32.6 37.9 33.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 36.0 DSU DSU DSU DSU 68.6 DSU 78.7 DSU 82.2 75.2 72.9 71.7 70.5 68.9 67.6 63.1 66.0 70.3 DSU 77.4 DSU DSU 74.2 72.0 71.4 71.3 69.7 67.4 62.1 66.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 64.0 DSU DSU DSU DSU 30.8 35.1 DSU 69.2 64.9 DSU 57.0 59.6 DSU 43.0 40.4 DSU 17.8 DSU DSU 82.2 DSU DSU
Non-Metro/Micropolitan SA 23.8 21.8 21.4 25.4 23.2 26.8 26.1 23.7 24.2 29.3 28.8 32.9 22.8 22.5 22.9 25.6 23.4 25.0 21.5 20.7 22.8 28.1 26.2 31.7 26.1 21.5 20.5 23.2 24.2 29.5 34.1 29.7 26.5 29.9 32.7 33.9 76.2 78.2 78.7 74.6 76.8 73.2 73.9 76.3 75.8 70.7 71.3 67.1 77.2 77.5 77.1 74.4 76.6 75.0 78.5 79.3 77.2 72.0 73.8 68.3 73.9 78.5 79.5 76.8 75.8 70.5 65.9 70.3 73.5 70.1 67.3 66.2 46.5 43.2 49.5 56.8 52.7 50.2 50.0 42.1 49.6 64.7 56.9 53.4 49.7 45.5 49.4 55.6 45.0 49.7 53.5 56.8 50.5 43.2 47.3 49.8 50.0 57.9 50.5 35.3 43.2 46.6 50.3 54.5 50.6 44.4 55.1 50.3 28.1 28.6 28.5 24.8 29.4 29.8 27.6 26.6 29.2 30.4 37.3 33.4 31.8 28.0 32.6 29.7 25.3 27.0 32.1 28.7 28.4 30.6 30.1 38.3 33.7 28.4 30.9 20.0 25.4 23.9 35.0 26.5 24.3 22.7 26.5 33.0 36.2 32.1 30.8 71.9 71.4 71.5 75.2 70.6 70.2 72.5 73.4 70.8 69.6 62.7 66.6 68.2 72.0 67.4 70.3 74.7 73.1 67.9 71.3 71.6 69.4 69.9 61.7 66.3 71.6 69.2 80.0 74.6 76.2 65.0 73.5 75.7 77.3 73.5 67.0 63.8 67.9 69.2 21.4 22.9 20.5 78.7 77.1 79.5 50.2 53.4 49.7 49.8 46.6 50.3 28.5 29.7 25.4 71.5 70.3 74.6