Chronic Disease - Asthma

Chronic Disease - Asthma
Lifetime Asthma: Yes: Total Lifetime Asthma: Yes: White Lifetime Asthma: Yes: Alaska Native Lifetime Asthma: No: Total Lifetime Asthma: No: White Lifetime Asthma: No: Alaska Native Asthma Status: Current: Total Asthma Status: Current: White Asthma Status: Current: Alaska Native Asthma Status: Former: Total Asthma Status: Former: White Asthma Status: Former: Alaska Native Asthma Status: Never: Total Asthma Status: Never: White Asthma Status: Never: Alaska Native
2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011
Alaska Mean 11.4 12.2 12.4 12.5 12.5 13.0 14.2 14.2 14.8 14.3 11.4 12.2 12.4 12.5 12.5 13.0 14.2 14.2 14.8 14.3 11.4 12.2 12.4 12.5 12.5 13.0 14.2 14.2 14.8 14.3 88.7 87.9 87.6 87.5 87.5 87.0 85.8 85.9 85.2 85.7 88.7 87.9 87.6 87.5 87.5 87.0 85.8 85.9 85.2 85.7 88.7 87.9 87.6 87.5 87.5 87.0 85.8 85.9 85.2 85.7 7.3 8.1 8.3 8.3 8.1 8.3 8.8 8.6 9.5 9.3 7.3 8.1 8.3 8.3 8.1 8.3 8.8 8.6 9.5 9.3 7.3 8.1 8.3 8.3 8.1 8.3 8.8 8.6 9.5 9.3 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 4.3 5.0 5.0 4.8 4.5 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 4.3 5.0 5.0 4.8 4.5 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 4.3 5.0 5.0 4.8 4.5 88.8 88.0 87.9 87.8 87.9 87.4 86.3 86.4 85.7 86.2 88.8 88.0 87.9 87.8 87.9 87.4 86.3 86.4 85.7 86.2 88.8 88.0 87.9 87.8 87.9 87.4 86.3 86.4 85.7 86.2
Alaska Mean - Alaska Native 11.8 11.5 12.2 12.8 13.9 14.9 14.7 13.8 14.1 15.3 11.8 11.5 12.2 12.8 13.9 14.9 14.7 13.8 14.1 15.3 11.8 11.5 12.2 12.8 13.9 14.9 14.7 13.8 14.1 15.3 88.2 88.5 87.8 87.2 86.1 85.1 85.3 86.2 85.9 84.7 88.2 88.5 87.8 87.2 86.1 85.1 85.3 86.2 85.9 84.7 88.2 88.5 87.8 87.2 86.1 85.1 85.3 86.2 85.9 84.7 8.2 7.9 8.1 8.1 9.3 9.7 9.9 9.0 9.0 9.8 8.2 7.9 8.1 8.1 9.3 9.7 9.9 9.0 9.0 9.8 8.2 7.9 8.1 8.1 9.3 9.7 9.9 9.0 9.0 9.8 3.4 3.4 3.7 4.3 4.2 4.8 4.4 4.3 4.5 4.8 3.4 3.4 3.7 4.3 4.2 4.8 4.4 4.3 4.5 4.8 3.4 3.4 3.7 4.3 4.2 4.8 4.4 4.3 4.5 4.8 88.4 88.7 88.2 87.7 86.5 85.5 85.7 86.7 86.6 85.4 88.4 88.7 88.2 87.7 86.5 85.5 85.7 86.7 86.6 85.4 88.4 88.7 88.2 87.7 86.5 85.5 85.7 86.7 86.6 85.4
Alaska Mean - White 11.5 12.2 12.2 12.3 12.3 12.7 14.1 14.1 15.0 14.1 11.5 12.2 12.2 12.3 12.3 12.7 14.1 14.1 15.0 14.1 11.5 12.2 12.2 12.3 12.3 12.7 14.1 14.1 15.0 14.1 88.5 87.8 87.8 87.7 87.7 87.3 85.9 85.9 85.0 85.9 88.5 87.8 87.8 87.7 87.7 87.3 85.9 85.9 85.0 85.9 88.5 87.8 87.8 87.7 87.7 87.3 85.9 85.9 85.0 85.9 7.3 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.8 8.4 9.8 9.3 7.3 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.8 8.4 9.8 9.3 7.3 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.8 8.4 9.8 9.3 4.1 4.0 3.8 3.8 3.7 4.0 4.8 5.2 4.8 4.3 4.1 4.0 3.8 3.8 3.7 4.0 4.8 5.2 4.8 4.3 4.1 4.0 3.8 3.8 3.7 4.0 4.8 5.2 4.8 4.3 88.6 88.0 88.1 88.0 88.1 87.8 86.5 86.4 85.4 86.4 88.6 88.0 88.1 88.0 88.1 87.8 86.5 86.4 85.4 86.4 88.6 88.0 88.1 88.0 88.1 87.8 86.5 86.4 85.4 86.4
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020
Chronic Disease - Asthma
Lifetime Asthma: Yes: Total Lifetime Asthma: Yes: White Lifetime Asthma: Yes: Alaska Native Lifetime Asthma: No: Total Lifetime Asthma: No: White Lifetime Asthma: No: Alaska Native Asthma Status: Current: Total Asthma Status: Current: White Asthma Status: Current: Alaska Native Asthma Status: Former: Total Asthma Status: Former: White Asthma Status: Former: Alaska Native Asthma Status: Never: Total Asthma Status: Never: White Asthma Status: Never: Alaska Native
2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011
Aleutians East DSU DSU DSU 4.7 13.2 8.3 9.1 8.3 8.2 11.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 95.3 86.8 91.7 90.9 91.7 91.8 88.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.2 10.9 6.5 8.0 4.8 4.5 6.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.6 1.6 1.8 1.2 3.1 3.3 4.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 96.2 87.5 91.7 90.9 92.2 92.2 89.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Aleutians West (CA) 7.5 9.6 4.4 5.6 4.6 14.4 15.0 13.9 12.7 10.4 DSU DSU 6.4 5.9 2.5 4.5 9.7 11.1 21.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.5 90.5 95.6 94.4 95.4 85.6 85.0 86.2 87.3 89.6 DSU DSU 93.6 94.2 97.5 95.5 90.3 89.0 79.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 4.4 4.8 1.6 3.1 3.0 12.7 11.5 10.3 9.8 8.7 DSU DSU 0.9 0.8 1.0 2.5 2.9 3.4 16.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.1 4.7 2.8 2.5 1.6 1.8 3.2 3.0 2.4 1.4 DSU DSU 5.5 5.1 1.5 2.0 6.1 7.1 4.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.5 90.5 95.6 94.4 95.4 85.6 85.3 86.7 87.9 90.0 DSU DSU 93.6 94.2 97.5 95.5 91.1 89.6 79.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Anchorage 12.5 13.2 13.6 13.5 13.8 14.0 15.4 14.9 16.1 16.2 13.1 13.4 13.0 12.8 13.7 13.4 14.5 13.9 14.5 14.6 16.3 12.1 15.2 17.3 19.7 22.0 21.5 18.8 21.2 23.3 87.5 86.8 86.4 86.6 86.2 86.0 84.6 85.1 83.9 83.8 87.0 86.6 87.0 87.2 86.3 86.6 85.5 86.1 85.5 85.4 83.7 87.9 84.8 82.7 80.3 78.0 78.5 81.2 78.8 76.7 7.7 9.2 10.1 9.9 9.6 9.0 9.5 9.0 10.6 10.8 7.5 8.9 9.4 9.5 9.7 9.0 9.3 8.3 10.0 9.7 12.9 8.8 12.5 11.9 14.8 13.1 14.5 12.2 14.4 18.1 4.7 3.9 3.1 3.3 3.8 4.6 5.4 5.4 5.1 4.8 5.3 4.3 3.2 3.0 3.5 3.9 4.4 5.0 4.2 4.4 3.0 3.0 2.6 5.3 4.9 8.2 6.4 6.1 6.8 4.9 87.7 87.0 86.8 86.8 86.6 86.5 85.2 85.7 84.4 84.4 87.2 86.8 87.4 87.5 86.8 87.2 86.3 86.8 85.9 85.9 84.1 88.2 84.9 82.8 80.4 78.8 79.1 81.7 78.8 77.1
Bethel (CA) 12.2 11.4 12.1 9.2 10.9 12.3 16.3 13.6 15.6 15.2 5.0 4.4 8.3 8.2 11.0 12.3 16.2 18.3 25.1 19.4 10.2 11.7 12.5 10.5 11.5 12.8 17.0 13.3 13.7 14.2 87.8 88.6 87.9 90.8 89.1 87.7 83.7 86.4 84.4 84.8 95.0 95.6 91.7 91.8 89.0 87.7 83.8 81.7 74.9 80.6 89.8 88.3 87.5 89.5 88.5 87.2 83.0 86.7 86.4 85.8 9.6 7.4 7.7 5.1 6.3 6.5 10.0 6.7 7.7 4.5 2.3 1.5 4.2 5.6 8.4 6.5 9.1 5.9 10.4 6.4 8.0 7.6 7.6 5.9 6.5 7.1 10.7 7.3 7.5 4.4 2.3 3.9 4.3 4.1 4.5 4.5 5.1 5.5 6.8 9.7 2.7 3.0 4.1 2.6 2.6 2.6 3.6 7.4 14.6 13.0 1.6 4.0 4.8 4.4 4.9 5.2 5.9 5.5 4.7 8.4 88.2 88.7 88.0 90.9 89.2 89.0 84.9 87.8 85.5 85.8 95.0 95.6 91.7 91.8 89.0 90.9 87.3 86.7 75.0 80.6 90.4 88.5 87.7 89.7 88.7 87.8 83.5 87.2 87.8 87.2
Bristol Bay DSU DSU 19.9 10.7 8.4 8.5 11.0 9.6 11.9 7.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 80.1 89.3 91.6 91.5 89.0 90.4 88.1 92.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 9.1 7.6 3.4 3.4 3.9 8.1 10.4 7.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 7.5 3.2 5.1 5.1 7.1 1.5 1.4 0.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 83.4 89.3 91.6 91.5 89.0 90.4 88.1 92.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Denali 8.7 4.7 9.0 9.5 11.0 5.3 2.8 1.8 4.4 5.0 9.5 6.1 10.0 10.5 11.8 6.4 3.6 2.1 5.3 5.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.3 95.3 91.0 90.5 89.0 94.8 97.2 98.2 95.6 95.0 90.6 93.9 90.0 89.5 88.2 93.7 96.4 97.9 94.7 94.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 8.7 4.7 8.1 8.2 8.1 3.8 1.4 1.0 3.3 4.6 9.5 6.1 9.5 9.4 9.3 4.5 1.6 1.2 3.9 5.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 0.0 1.0 1.4 2.9 1.5 1.5 0.7 1.1 0.4 0.0 0.0 0.5 1.1 2.5 1.8 1.9 0.9 1.4 0.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.3 95.3 91.0 90.5 89.0 94.8 97.2 98.2 95.6 95.0 90.6 93.9 90.0 89.5 88.2 93.7 96.4 97.9 94.7 94.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Dillingham (CA) 16.4 16.7 9.7 12.1 11.1 13.4 10.7 14.7 15.2 18.4 14.1 DSU 13.9 13.3 4.3 6.5 7.2 12.4 15.7 16.1 18.7 14.6 6.7 10.4 14.6 15.7 11.1 12.1 11.5 14.0 83.6 83.3 90.4 87.9 88.9 86.6 89.3 85.3 84.8 81.7 85.9 DSU 86.1 86.7 95.7 93.5 92.8 87.6 84.3 83.9 81.3 85.4 93.4 89.6 85.4 84.3 88.9 87.9 88.5 86.0 4.2 4.0 2.9 3.8 2.0 5.2 4.5 7.3 5.4 7.5 6.5 DSU 0.8 0.6 0.5 2.3 4.6 9.6 10.4 10.1 2.8 2.7 1.8 3.0 2.7 5.7 3.8 5.6 3.2 5.8 11.6 12.7 5.9 7.4 8.1 7.4 5.6 6.0 9.0 10.0 7.5 DSU 13.1 12.7 3.8 4.2 2.7 2.8 5.3 6.0 14.7 11.9 3.3 6.0 10.5 8.8 6.1 4.2 7.1 7.0 84.3 83.3 91.2 88.8 89.8 87.4 89.9 86.7 85.6 82.5 85.9 DSU 86.1 86.7 95.7 93.5 92.8 87.6 84.3 83.9 82.5 85.4 94.9 91.0 86.8 85.5 90.1 90.2 89.7 87.1
Fairbanks North Star 9.5 12.4 12.9 13.5 12.0 13.0 14.2 14.4 14.2 13.2 9.0 11.1 11.8 12.9 11.2 12.1 13.5 14.5 15.4 14.0 11.3 17.6 18.8 16.6 16.2 14.3 14.8 13.6 10.5 14.1 90.5 87.6 87.1 86.5 88.0 87.0 85.8 85.6 85.8 86.9 91.0 88.9 88.2 87.1 88.8 88.0 86.6 85.5 84.6 86.0 88.7 82.4 81.3 83.4 83.8 85.7 85.2 86.4 89.5 85.9 6.1 8.6 8.1 9.1 7.7 8.3 8.5 8.3 9.0 8.6 5.8 8.0 7.8 8.7 7.1 7.3 7.6 7.9 9.4 9.1 6.6 12.8 12.6 12.7 12.1 10.2 10.8 8.8 7.6 7.8 3.3 3.6 4.5 4.2 3.9 4.4 5.3 5.8 5.1 4.4 2.9 3.0 3.8 4.0 3.8 4.4 5.5 6.2 5.8 4.8 4.7 4.9 5.8 3.4 3.6 4.1 3.9 4.6 2.7 6.1 90.6 87.8 87.4 86.8 88.4 87.4 86.2 85.9 86.0 87.0 91.3 89.0 88.4 87.3 89.1 88.3 87.0 85.9 84.8 86.2 88.7 82.4 81.7 83.9 84.4 85.7 85.2 86.7 89.7 86.1
Haines 11.5 12.8 8.3 7.5 9.6 11.8 14.7 13.6 11.6 5.5 DSU DSU 2.9 4.0 7.0 16.4 19.3 18.2 16.0 7.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 88.5 87.2 91.7 92.5 90.4 88.2 85.3 86.4 88.4 94.5 DSU DSU 97.1 96.1 93.1 83.6 80.7 81.8 84.0 92.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.7 6.5 6.4 5.4 6.0 8.4 10.2 10.4 7.9 3.7 DSU DSU 0.6 1.5 2.0 11.5 13.4 14.0 11.1 4.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.8 6.3 1.8 2.1 3.7 3.5 4.5 3.3 3.7 1.8 DSU DSU 2.4 2.5 5.0 4.9 5.9 4.2 4.9 2.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 88.5 87.2 91.7 92.5 90.4 88.2 85.3 86.4 88.4 94.5 DSU DSU 97.1 96.1 93.1 83.6 80.7 81.8 84.0 92.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Hoonah-Angoon (CA) 8.4 6.9 8.8 5.0 5.9 2.3 10.5 11.9 15.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.6 93.1 91.3 95.0 94.1 97.7 89.5 88.2 84.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.3 4.4 8.0 4.4 5.2 2.3 3.6 4.7 5.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.1 2.6 0.7 0.7 0.7 0.0 6.9 7.1 10.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.6 93.1 91.3 95.0 94.1 97.7 89.5 88.2 84.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Juneau 9.9 10.4 11.3 11.8 12.4 11.2 11.9 13.0 12.9 13.7 10.2 10.8 11.6 11.2 11.7 10.8 13.0 13.2 12.5 13.0 13.1 12.3 15.6 16.6 13.9 9.8 5.4 8.2 12.2 13.9 90.1 89.7 88.7 88.2 87.6 88.8 88.1 87.0 87.1 86.3 89.8 89.2 88.4 88.8 88.3 89.2 87.0 86.8 87.5 87.0 86.9 87.7 84.4 83.4 86.1 90.2 94.6 91.8 87.8 86.1 7.3 7.0 6.9 6.9 6.6 5.9 6.8 9.1 9.9 10.0 7.5 7.2 6.9 6.1 6.0 5.9 8.0 8.7 8.8 8.6 9.2 9.6 10.8 10.7 8.4 4.3 1.6 6.2 12.2 11.7 2.6 3.3 4.3 4.7 5.5 5.0 4.7 3.5 2.8 3.2 2.8 3.7 4.6 4.9 5.4 4.6 4.6 4.1 3.5 3.7 4.0 2.7 4.8 5.6 5.1 5.1 3.8 2.0 0.0 2.3 90.1 89.7 88.8 88.4 87.9 89.1 88.5 87.4 87.3 86.8 89.8 89.2 88.5 89.0 88.6 89.5 87.4 87.2 87.7 87.8 86.9 87.7 84.4 83.8 86.4 90.6 94.6 91.8 87.8 86.1
Kenai Peninsula 12.0 14.2 13.5 12.8 12.2 13.2 14.1 13.0 14.8 14.9 11.0 13.5 13.2 12.8 11.9 13.2 14.0 12.9 15.4 14.9 18.1 15.2 15.5 18.0 17.9 15.1 16.2 16.3 17.0 16.6 88.0 85.8 86.5 87.3 87.8 86.8 85.9 87.0 85.2 85.1 89.0 86.5 86.8 87.2 88.1 86.8 86.1 87.1 84.6 85.1 81.9 84.8 84.5 82.0 82.1 84.9 83.9 83.7 83.0 83.5 7.7 9.1 8.3 8.1 7.6 8.7 8.7 8.3 9.2 9.2 7.3 8.8 8.3 8.2 7.1 8.5 8.3 8.1 9.6 10.1 13.8 12.9 11.1 11.2 12.9 10.8 11.2 11.4 9.6 7.4 4.3 4.8 4.8 4.1 4.0 3.9 4.7 4.1 5.0 5.4 3.7 4.5 4.4 3.9 4.0 4.0 4.9 4.3 5.3 4.6 3.6 1.6 4.0 6.8 5.0 4.3 4.5 4.4 7.0 8.3 88.0 86.1 86.9 87.8 88.4 87.4 86.7 87.7 85.8 85.5 89.0 86.7 87.3 87.9 88.9 87.5 86.8 87.7 85.1 85.3 82.6 85.5 85.0 82.0 82.1 84.9 84.3 84.2 83.5 84.4
Ketchikan Gateway 10.1 10.0 10.6 10.5 14.0 13.6 16.8 16.6 16.6 15.3 8.9 8.9 9.1 9.5 12.8 12.9 14.2 13.7 13.2 12.5 DSU 11.9 9.5 11.9 14.6 19.5 26.1 24.4 27.2 19.2 89.9 90.0 89.5 89.5 86.1 86.4 83.2 83.4 83.4 84.7 91.1 91.1 90.9 90.5 87.2 87.2 85.8 86.3 86.8 87.5 DSU 88.1 90.5 88.1 85.4 80.5 73.9 75.6 72.8 80.8 5.4 4.3 5.6 6.1 10.3 8.7 12.0 9.7 10.7 8.0 5.0 3.8 5.0 6.4 9.4 7.7 8.8 7.1 8.3 8.0 DSU 4.4 2.7 3.1 8.4 13.2 20.4 19.1 20.7 13.5 4.7 5.7 4.9 4.3 3.6 4.7 4.6 6.2 5.3 6.5 3.9 5.1 4.1 3.1 3.4 4.9 5.2 5.3 3.9 3.3 DSU 7.5 6.9 7.7 5.6 5.9 5.7 5.2 6.5 5.7 89.9 90.0 89.5 89.6 86.1 86.6 83.4 84.1 84.0 85.6 91.1 91.1 90.9 90.5 87.2 87.3 86.1 87.5 87.8 88.7 DSU 88.1 90.5 89.2 86.0 81.0 73.9 75.6 72.8 80.8
Kodiak Island 7.9 9.6 9.2 8.6 7.3 8.1 9.5 9.7 12.6 14.0 6.8 9.2 9.5 7.9 4.9 7.4 10.8 13.4 15.1 15.0 DSU DSU 15.2 15.3 15.9 16.1 18.2 9.5 9.7 20.5 92.1 90.4 90.8 91.4 92.7 91.9 90.5 90.3 87.4 86.0 93.2 90.8 90.5 92.1 95.1 92.6 89.2 86.6 84.9 85.0 DSU DSU 84.8 84.7 84.1 83.9 81.8 90.5 90.3 79.5 4.1 5.9 5.6 5.4 5.2 5.1 6.6 5.8 5.5 6.4 3.7 4.7 5.0 4.7 3.4 3.5 6.7 7.9 6.2 5.1 DSU DSU 12.4 11.8 14.4 14.6 14.4 6.3 6.8 19.9 3.8 3.5 3.4 2.9 2.0 2.9 2.7 3.6 6.8 7.4 3.1 4.5 4.6 3.2 1.5 3.9 3.8 5.0 8.5 9.6 DSU DSU 1.4 2.1 1.5 1.6 3.8 3.2 2.9 0.6 92.1 90.6 91.0 91.7 92.8 92.0 90.7 90.6 87.7 86.2 93.2 90.8 90.5 92.1 95.1 92.6 89.5 87.1 85.4 85.3 DSU DSU 86.2 86.2 84.1 83.9 81.8 90.5 90.3 79.5
Lake and Peninsula DSU 20.8 18.3 15.7 12.2 12.0 11.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 15.4 12.5 12.0 10.8 DSU DSU DSU DSU DSU 79.2 81.8 84.3 87.8 88.0 88.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 84.6 87.5 88.0 89.2 DSU DSU DSU DSU DSU 16.6 12.4 7.0 5.7 4.8 8.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 13.7 7.3 6.5 5.7 DSU DSU DSU DSU DSU 4.2 5.9 7.1 2.7 2.4 1.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 1.7 3.1 3.1 2.7 DSU DSU DSU DSU DSU 79.2 81.8 85.9 91.7 92.8 90.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 84.6 89.6 90.4 91.6 DSU DSU DSU DSU
Matanuska-Susitna 12.1 11.2 11.5 12.9 12.8 13.5 15.3 15.9 16.5 14.1 13.1 11.0 11.1 12.2 11.7 12.7 15.7 16.8 18.3 15.0 DSU DSU DSU 15.5 19.1 18.9 12.1 12.7 DSU 13.6 87.9 88.8 88.6 87.1 87.2 86.5 84.8 84.1 83.5 85.9 86.9 89.0 88.9 87.8 88.3 87.3 84.3 83.2 81.7 85.0 DSU DSU DSU 84.5 80.9 81.1 87.9 87.3 DSU 86.5 9.8 7.9 6.9 7.6 8.1 9.5 10.1 10.7 11.5 10.5 10.5 7.2 6.6 6.9 7.8 9.0 10.4 10.8 12.7 11.4 DSU DSU DSU 9.2 13.8 17.1 11.1 11.8 DSU 8.5 2.0 3.1 4.4 5.1 4.6 4.0 5.0 4.9 4.6 3.3 2.3 3.5 4.4 5.1 3.7 3.6 5.1 5.5 5.2 3.3 DSU DSU DSU 6.3 5.3 1.8 1.1 1.0 DSU 5.1 88.2 89.0 88.7 87.2 87.4 86.6 84.9 84.5 83.9 86.2 87.2 89.3 89.1 88.0 88.5 87.4 84.5 83.7 82.1 85.4 DSU DSU DSU 84.5 80.9 81.1 87.9 87.3 DSU 86.5
Nome (CA) 7.1 7.2 7.4 8.0 9.4 10.2 10.4 9.9 9.9 8.9 14.4 11.7 8.6 10.0 12.3 13.9 14.9 10.6 12.8 17.9 5.1 5.9 7.3 7.4 7.9 8.7 8.8 9.9 9.2 7.1 92.9 92.8 92.7 92.1 90.6 89.8 89.6 90.1 90.1 91.1 85.6 88.3 91.4 90.0 87.7 86.1 85.1 89.4 87.2 82.1 94.9 94.1 92.8 92.6 92.1 91.3 91.2 90.1 90.8 92.9 5.3 5.3 4.9 5.8 6.0 5.2 4.6 3.9 3.8 3.0 11.2 8.1 5.4 5.6 6.1 5.2 4.3 3.4 4.6 5.0 3.5 4.4 4.8 6.0 5.7 5.0 4.3 4.3 3.9 2.9 1.7 1.7 2.0 1.9 2.9 4.8 5.3 5.9 3.7 3.1 3.2 3.6 3.2 4.3 5.1 7.3 8.9 7.3 7.0 6.6 1.4 1.3 1.9 1.1 1.9 3.7 4.3 5.3 2.9 2.3 93.1 93.0 93.1 92.3 91.1 90.1 90.0 90.3 92.4 93.9 85.6 88.3 91.4 90.0 88.9 87.5 86.8 89.4 88.4 88.3 95.1 94.3 93.3 92.9 92.4 91.3 91.5 90.4 93.2 94.8
North Slope 8.9 10.1 14.4 15.8 13.0 7.8 6.3 8.4 9.0 9.4 10.9 18.1 29.5 31.7 20.1 DSU DSU DSU DSU DSU 4.8 4.2 10.1 12.4 12.5 6.7 5.5 7.0 7.9 7.5 91.1 89.9 85.6 84.2 87.1 92.2 93.7 91.6 91.0 90.6 89.1 81.9 70.5 68.3 79.9 DSU DSU DSU DSU DSU 95.2 95.8 89.9 87.6 87.6 93.3 94.5 93.0 92.1 92.5 6.9 6.4 8.8 9.1 8.2 5.8 4.1 4.9 4.1 4.2 8.5 13.0 22.9 22.5 17.1 DSU DSU DSU DSU DSU 2.6 2.8 4.6 6.3 7.0 5.3 4.6 5.2 4.2 2.8 2.0 3.8 3.2 3.9 2.4 1.5 2.2 2.2 4.0 4.3 2.4 5.1 6.7 9.2 3.0 DSU DSU DSU DSU DSU 2.2 1.5 0.0 0.9 1.0 0.8 0.9 1.8 3.7 4.8 91.1 89.9 88.0 87.0 89.4 92.7 93.7 93.0 91.9 91.5 89.1 81.9 70.5 68.3 79.9 DSU DSU DSU DSU DSU 95.2 95.8 95.4 92.8 92.1 93.9 94.5 93.0 92.1 92.5
Northwest Arctic 9.1 5.5 6.3 8.3 9.1 13.5 11.9 15.2 8.5 10.3 DSU DSU 12.8 21.1 15.6 10.6 8.0 20.4 DSU DSU 7.5 3.9 5.0 5.0 7.0 12.0 11.1 14.0 7.3 7.9 90.9 94.5 93.8 91.7 90.9 86.5 88.1 84.8 91.5 89.7 DSU DSU 87.3 78.9 84.4 89.4 92.1 79.6 DSU DSU 92.5 96.1 95.0 95.0 93.0 88.0 89.0 86.0 92.7 92.1 2.2 0.5 2.4 4.2 4.2 8.6 8.4 10.5 4.8 5.1 DSU DSU 7.6 9.9 6.3 2.5 3.3 DSU DSU DSU 1.3 0.0 1.8 3.1 3.7 8.8 8.4 10.6 4.7 5.6 6.9 5.0 3.8 3.8 4.6 4.7 3.5 4.5 3.6 5.2 DSU DSU 5.2 10.4 8.5 7.4 4.1 DSU DSU DSU 6.2 3.9 3.3 1.9 3.3 3.2 2.7 3.4 2.6 2.3 90.9 94.5 93.8 92.0 91.1 86.7 88.2 84.9 91.6 89.7 DSU DSU 87.3 79.7 85.3 90.1 92.6 DSU DSU DSU 92.5 96.1 95.0 95.0 93.0 88.0 89.0 86.0 92.7 92.1
Petersburg 12.0 8.4 8.9 7.6 10.6 9.9 11.3 8.3 16.9 15.9 10.8 9.4 11.9 8.6 10.2 8.0 10.6 7.8 10.7 6.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 88.0 91.6 91.1 92.4 89.4 90.1 88.8 91.7 83.1 84.1 89.2 90.7 88.1 91.4 89.8 92.0 89.5 92.2 89.4 93.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 8.4 6.0 5.5 3.8 5.1 3.7 4.3 3.1 10.6 11.2 8.0 5.9 7.6 5.0 4.7 3.0 3.3 3.5 4.1 1.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.7 2.4 3.3 3.6 5.3 6.1 7.0 4.2 2.8 1.6 2.8 3.4 4.3 3.4 5.4 4.8 7.3 2.9 2.0 0.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 88.0 91.6 91.1 92.6 89.6 90.3 88.8 92.7 86.7 87.2 89.2 90.7 88.1 91.6 90.0 92.2 89.5 93.6 94.0 97.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Prince of Wales-Hyder (CA) 7.4 14.6 19.2 14.2 11.1 10.0 9.8 10.0 8.8 8.2 DSU 21.3 27.5 19.5 11.8 7.3 9.6 12.6 13.3 8.8 2.6 DSU 9.4 8.4 11.0 12.3 10.7 7.6 3.4 DSU 92.6 85.5 80.8 85.8 88.9 90.0 90.2 90.0 91.2 91.8 DSU 78.8 72.5 80.6 88.2 92.7 90.4 87.4 86.7 91.2 97.4 DSU 90.6 91.6 89.0 87.8 89.3 92.4 96.6 DSU 5.8 7.8 11.0 6.4 8.1 7.7 8.2 6.5 4.8 3.9 DSU 15.1 17.5 8.8 7.0 5.5 8.2 7.9 7.0 3.7 0.0 DSU 3.3 3.7 10.0 9.5 8.6 5.3 2.4 DSU 1.6 6.8 8.1 7.2 2.5 1.8 1.7 3.4 3.9 4.3 DSU 6.1 10.0 10.3 4.4 1.5 1.4 4.7 6.3 5.1 2.6 DSU 6.1 4.0 0.3 2.1 2.1 2.3 0.9 DSU 92.6 85.5 80.8 86.4 89.4 90.5 90.2 90.0 91.2 91.8 DSU 78.8 72.5 80.9 88.6 93.0 90.4 87.4 86.7 91.2 97.4 DSU 90.6 92.3 89.7 88.4 89.3 92.4 96.6 DSU
Sitka 9.1 11.0 10.1 9.5 10.5 12.0 13.1 13.1 11.9 11.7 9.7 11.2 9.3 8.7 9.8 9.6 10.6 10.2 9.2 10.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 90.9 89.0 89.9 90.6 89.5 88.0 86.9 86.9 88.1 88.3 90.3 88.8 90.7 91.3 90.2 90.5 89.5 89.8 90.8 89.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 3.7 4.6 4.9 5.4 6.7 8.2 9.1 9.3 8.7 7.0 3.9 5.9 6.6 5.9 7.2 5.3 6.1 5.8 7.0 6.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.0 6.0 4.5 3.5 3.2 3.5 3.7 3.2 2.2 3.4 5.2 4.6 1.9 2.2 2.0 3.8 4.0 3.7 1.5 3.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.3 89.4 90.6 91.1 90.1 88.3 87.2 87.5 89.2 89.6 90.9 89.5 91.5 91.9 90.8 90.9 89.9 90.6 91.5 90.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Skagway DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Southeast Fairbanks (CA) 7.1 6.6 7.4 8.3 12.9 17.5 18.8 14.0 9.0 8.3 7.9 7.7 8.6 8.2 12.8 19.5 21.4 15.5 8.5 8.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.9 93.5 92.6 91.7 87.1 82.5 81.2 86.1 91.1 91.7 92.1 92.3 91.4 91.8 87.2 80.5 78.6 84.6 91.5 91.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.7 3.3 3.5 3.6 7.2 10.4 10.8 7.1 4.7 5.2 2.2 3.2 3.4 3.2 6.8 11.1 12.7 8.3 5.1 5.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 4.5 3.3 2.4 3.2 4.2 5.6 6.7 6.0 4.3 2.8 5.7 4.5 3.3 3.1 4.2 6.5 7.0 6.1 3.4 2.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.9 93.5 94.0 93.1 88.6 84.0 82.5 86.9 91.1 92.0 92.1 92.3 93.3 93.7 89.0 82.3 80.3 85.6 91.5 91.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Valdez-Cordova (CA) 10.8 11.7 13.3 15.1 14.7 16.1 13.7 11.6 11.1 10.9 9.1 10.4 11.8 14.5 13.5 17.6 14.5 11.0 9.0 8.9 DSU DSU DSU 18.4 12.9 8.9 DSU DSU DSU 21.9 89.3 88.3 86.7 84.9 85.3 83.9 86.3 88.4 88.9 89.1 90.9 89.6 88.2 85.5 86.5 82.4 85.5 89.0 91.0 91.1 DSU DSU DSU 81.6 87.2 91.1 DSU DSU DSU 78.1 7.6 8.3 8.0 8.6 7.5 9.1 7.7 6.9 7.4 6.5 7.6 8.2 7.9 8.2 6.5 10.3 9.1 6.7 6.1 5.8 DSU DSU DSU 14.0 9.9 6.4 DSU DSU DSU 13.2 2.8 2.7 4.4 5.3 6.2 6.2 5.6 4.7 3.2 3.4 1.5 2.2 3.8 5.6 6.2 6.6 5.4 4.3 2.3 1.7 DSU DSU DSU 0.0 0.0 0.0 DSU DSU DSU 8.7 89.5 89.0 87.6 86.1 86.3 84.7 86.7 88.4 89.4 90.1 90.9 89.6 88.4 86.2 87.3 83.1 85.5 89.0 91.6 92.5 DSU DSU DSU 86.0 90.1 93.6 DSU DSU DSU 78.1
Wade Hampton (CA) 7.3 11.4 9.9 15.2 7.2 9.6 9.8 10.6 11.9 9.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.2 9.1 8.8 15.1 8.2 11.6 12.9 11.6 13.0 9.5 92.8 88.6 90.1 84.8 92.8 90.4 90.2 89.4 88.1 90.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 94.8 90.9 91.2 84.9 91.8 88.4 87.1 88.4 87.0 90.5 6.7 10.1 8.5 11.9 3.5 5.3 3.9 4.3 5.3 4.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 5.2 7.6 7.4 11.5 3.5 6.4 5.4 4.7 5.9 4.8 0.5 1.4 1.4 3.1 3.5 3.7 3.7 4.2 3.5 2.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 0.0 1.5 1.4 3.3 4.5 4.6 3.9 4.4 3.6 2.4 92.8 88.6 90.1 85.0 93.1 91.0 92.4 91.6 91.3 92.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 94.8 90.9 91.2 85.2 92.1 89.0 90.8 90.9 90.5 92.8
Wrangell 8.9 15.2 16.9 17.5 10.8 17.5 18.1 17.3 15.4 10.9 DSU DSU 9.9 7.1 3.5 10.6 15.3 17.5 23.5 13.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.1 84.9 83.1 82.5 89.2 82.5 81.9 82.7 84.7 89.2 DSU DSU 90.1 92.9 96.5 89.4 84.7 82.5 76.5 86.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 6.8 3.0 3.4 1.8 4.0 6.1 8.9 7.6 9.0 6.6 DSU DSU 2.8 1.4 2.1 1.0 5.4 5.5 14.4 8.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 2.1 12.2 13.6 15.5 6.6 11.2 9.3 9.7 6.3 4.3 DSU DSU 7.2 5.3 1.1 9.2 9.9 12.0 9.2 5.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 91.1 84.9 83.1 82.7 89.4 82.7 81.9 82.7 84.7 89.2 DSU DSU 90.1 93.3 96.8 89.8 84.7 82.5 76.5 86.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yakutat DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yukon-Koyukuk (CA) 12.5 10.0 9.1 7.3 5.7 6.2 6.7 8.0 7.7 7.3 DSU DSU 9.8 5.8 5.7 14.8 8.6 11.7 8.0 9.7 8.9 7.1 7.2 8.3 5.7 3.7 6.1 6.3 7.4 6.7 87.5 90.0 90.9 92.7 94.3 93.8 93.3 92.0 92.3 92.7 DSU DSU 90.2 94.2 94.3 85.3 91.5 88.3 92.0 90.4 91.1 92.9 92.8 91.7 94.3 96.3 93.9 93.7 92.6 93.3 7.6 4.4 2.3 2.7 3.0 4.8 5.4 6.8 5.6 4.8 DSU DSU 0.0 3.8 3.8 14.0 8.6 11.7 8.0 9.1 7.8 5.4 3.1 2.4 2.9 2.3 4.1 4.4 4.3 3.6 5.0 5.6 6.8 4.5 2.5 1.3 1.3 1.3 2.1 2.5 DSU DSU 9.8 2.0 1.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 1.7 4.1 5.7 2.5 1.2 2.0 2.0 3.2 3.1 87.5 90.0 90.9 92.8 94.5 94.0 93.3 92.0 92.3 92.7 DSU DSU 90.2 94.2 94.3 85.3 91.5 88.3 92.0 90.4 91.1 92.9 92.8 91.9 94.6 96.6 93.9 93.7 92.6 93.3