Risk Factors - Cardiovascular Risks

Risk Factors - Cardiovascular Risks
High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native
1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011
Alaska Mean 22.3 22.0 23.9 24.7 25.4 23.9 23.6 25.1 27.2 29.7 22.3 22.0 23.9 24.7 25.4 23.9 23.6 25.1 27.2 29.7 22.3 22.0 23.9 24.7 25.4 23.9 23.6 25.1 27.2 29.7 77.8 78.0 76.1 75.4 74.7 76.1 76.4 74.9 72.8 70.3 77.8 78.0 76.1 75.4 74.7 76.1 76.4 74.9 72.8 70.3 77.8 78.0 76.1 75.4 74.7 76.1 76.4 74.9 72.8 70.3 48.8 54.6 54.6 54.0 48.8 54.6 54.6 54.0 48.8 54.6 54.6 54.0 51.2 45.5 45.4 46.0 51.2 45.5 45.4 46.0 51.2 45.5 45.4 46.0 29.7 28.8 27.9 27.6 27.3 27.1 27.6 28.3 31.0 32.1 32.4 29.7 28.8 27.9 27.6 27.3 27.1 27.6 28.3 31.0 32.1 32.4 29.7 28.8 27.9 27.6 27.3 27.1 27.6 28.3 31.0 32.1 32.4 70.3 71.2 72.1 72.5 72.7 72.9 72.4 71.7 69.0 67.9 67.7 70.3 71.2 72.1 72.5 72.7 72.9 72.4 71.7 69.0 67.9 67.7 70.3 71.2 72.1 72.5 72.7 72.9 72.4 71.7 69.0 67.9 67.7
Alaska Mean - Alaska Native 25.4 26.6 28.9 30.7 30.1 28.8 28.0 28.5 29.6 32.0 25.4 26.6 28.9 30.7 30.1 28.8 28.0 28.5 29.6 32.0 25.4 26.6 28.9 30.7 30.1 28.8 28.0 28.5 29.6 32.0 74.6 73.4 71.1 69.4 69.9 71.2 72.0 71.6 70.4 68.0 74.6 73.4 71.1 69.4 69.9 71.2 72.0 71.6 70.4 68.0 74.6 73.4 71.1 69.4 69.9 71.2 72.0 71.6 70.4 68.0 47.8 51.1 51.2 52.4 47.8 51.1 51.2 52.4 47.8 51.1 51.2 52.4 52.2 48.9 48.8 47.6 52.2 48.9 48.8 47.6 52.2 48.9 48.8 47.6 24.9 24.6 28.6 29.7 26.7 24.2 23.4 25.5 28.9 30.1 30.2 24.9 24.6 28.6 29.7 26.7 24.2 23.4 25.5 28.9 30.1 30.2 24.9 24.6 28.6 29.7 26.7 24.2 23.4 25.5 28.9 30.1 30.2 75.1 75.4 71.5 70.3 73.3 75.8 76.6 74.6 71.1 69.9 69.8 75.1 75.4 71.5 70.3 73.3 75.8 76.6 74.6 71.1 69.9 69.8 75.1 75.4 71.5 70.3 73.3 75.8 76.6 74.6 71.1 69.9 69.8
Alaska Mean - White 22.0 21.4 22.7 23.3 24.0 22.7 22.2 23.6 25.9 28.5 22.0 21.4 22.7 23.3 24.0 22.7 22.2 23.6 25.9 28.5 22.0 21.4 22.7 23.3 24.0 22.7 22.2 23.6 25.9 28.5 78.0 78.6 77.3 76.7 76.0 77.3 77.9 76.4 74.2 71.5 78.0 78.6 77.3 76.7 76.0 77.3 77.9 76.4 74.2 71.5 78.0 78.6 77.3 76.7 76.0 77.3 77.9 76.4 74.2 71.5 47.9 53.7 53.6 53.5 47.9 53.7 53.6 53.5 47.9 53.7 53.6 53.5 52.1 46.4 46.4 46.5 52.1 46.4 46.4 46.5 52.1 46.4 46.4 46.5 30.6 29.5 27.9 27.1 27.3 27.7 28.3 28.9 31.8 33.1 33.1 30.6 29.5 27.9 27.1 27.3 27.7 28.3 28.9 31.8 33.1 33.1 30.6 29.5 27.9 27.1 27.3 27.7 28.3 28.9 31.8 33.1 33.1 69.4 70.5 72.1 72.9 72.7 72.3 71.7 71.1 68.2 66.9 66.9 69.4 70.5 72.1 72.9 72.7 72.3 71.7 71.1 68.2 66.9 66.9 69.4 70.5 72.1 72.9 72.7 72.3 71.7 71.1 68.2 66.9 66.9
Healthy Alaskans 2010
Healthy Alaskans 2020
Healthy People 2010
Healthy People 2020 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8
Risk Factors - Cardiovascular Risks
High Blood Pressure: Yes: Total High Blood Pressure: Yes: White High Blood Pressure: Yes: Alaska Native High Blood Pressure: No: Total High Blood Pressure: No: White High Blood Pressure: No: Alaska Native Blood Pressure Medicine: Yes: Total Blood Pressure Medicine: Yes: White Blood Pressure Medicine: Yes: Alaska Native Blood Pressure Medicine: No: Total Blood Pressure Medicine: No: White Blood Pressure Medicine: No: Alaska Native High Cholesterol: Yes: Total High Cholesterol: Yes: White High Cholesterol: Yes: Alaska Native High Cholesterol: No: Total High Cholesterol: No: White High Cholesterol: No: Alaska Native
1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 2001-2005 2003-2007 2005-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011 1991-1993 1992-1995 1993-1997 1995-1999 1997-2001 1999-2003 2001-2005 2003-2006 2005-2007 2006-2009 2007-2011
Aleutians East DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.7 DSU 35.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 66.3 DSU 64.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Aleutians West (CA) 14.7 15.1 19.0 18.2 19.9 19.0 27.5 34.3 39.1 33.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 15.4 24.1 31.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 85.3 84.9 81.0 81.8 80.1 81.0 72.5 65.7 60.9 67.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 84.6 76.0 68.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.8 30.5 26.8 26.1 34.4 DSU 24.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 66.2 69.5 73.3 73.9 65.6 DSU 75.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Anchorage 21.7 19.4 22.4 23.8 25.7 22.6 22.4 25.8 28.2 30.2 21.8 18.5 20.0 21.7 24.3 22.5 21.4 23.4 26.4 28.9 DSU DSU 48.5 39.7 32.8 16.7 19.2 24.3 27.4 28.4 78.3 80.6 77.6 76.2 74.3 77.4 77.6 74.2 71.8 69.8 78.2 81.5 80.0 78.3 75.7 77.5 78.6 76.6 73.6 71.1 DSU DSU 51.5 60.3 67.2 83.3 80.8 75.7 72.6 71.6 52.2 60.7 58.9 56.9 49.9 59.8 58.0 57.7 DSU DSU DSU DSU 47.8 39.3 41.1 43.1 50.1 40.2 42.0 42.3 DSU DSU DSU DSU 30.1 28.6 26.7 27.1 26.4 26.2 26.3 27.5 30.8 32.1 31.2 31.4 29.1 27.3 26.7 26.9 27.1 27.6 29.1 32.9 34.8 33.3 DSU DSU DSU DSU 19.4 18.0 13.4 16.5 19.5 23.6 24.8 69.9 71.4 73.3 72.9 73.6 73.8 73.7 72.5 69.2 67.9 68.8 68.6 70.9 72.7 73.3 73.1 72.9 72.4 70.9 67.1 65.2 66.7 DSU DSU DSU DSU 80.6 82.0 86.6 83.5 80.5 76.5 75.2
Bethel (CA) 18.9 17.1 16.0 19.2 23.2 32.9 30.1 30.7 28.3 29.0 21.9 25.8 16.3 13.7 19.3 30.7 29.0 30.9 27.7 28.8 18.0 14.6 15.0 19.1 25.5 34.6 30.8 31.7 29.5 29.6 81.1 82.9 84.0 80.8 76.8 67.1 69.9 69.3 71.7 71.0 78.1 74.2 83.7 86.3 80.7 69.4 71.1 69.1 72.3 71.2 82.0 85.4 85.0 80.9 74.5 65.5 69.2 68.3 70.5 70.4 39.9 42.6 48.0 52.2 DSU DSU DSU DSU 42.9 48.1 49.2 52.2 60.1 57.5 52.0 47.9 DSU DSU DSU DSU 57.1 51.9 50.8 47.8 34.5 28.2 31.1 32.7 31.2 33.3 27.7 27.4 35.1 35.8 32.8 36.6 37.5 38.2 38.0 43.0 37.0 32.2 27.7 28.1 34.4 35.3 DSU DSU DSU DSU 16.3 27.6 24.2 25.6 37.4 37.5 31.6 65.5 71.8 68.9 67.3 68.9 66.7 72.3 72.7 64.9 64.2 67.2 63.4 62.5 61.8 62.1 57.0 63.0 67.8 72.3 72.0 65.7 64.7 DSU DSU DSU DSU 83.7 72.5 75.9 74.4 62.6 62.5 68.4
Bristol Bay 7.6 13.0 DSU DSU DSU DSU 10.2 DSU 28.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 92.4 87.0 DSU DSU DSU DSU 89.8 DSU 72.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Denali 12.4 16.8 27.1 31.6 37.5 29.8 20.6 19.5 21.0 25.5 10.5 13.3 DSU DSU 35.6 29.3 20.1 14.5 14.7 16.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 87.6 83.2 72.9 68.4 62.5 70.2 79.4 80.5 79.0 74.5 89.5 86.7 DSU DSU 64.4 70.7 80.0 85.5 85.3 83.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 28.1 36.2 DSU DSU DSU 22.3 25.9 34.6 37.1 39.0 38.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 27.0 37.5 44.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 71.9 63.8 DSU DSU DSU 77.7 74.2 65.4 62.9 61.0 61.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.0 62.5 55.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Dillingham (CA) 33.2 28.4 25.3 29.8 32.0 31.0 25.4 29.2 30.3 32.2 41.8 24.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 26.5 DSU 24.4 33.3 36.0 33.4 26.6 28.9 27.4 28.5 66.8 71.6 74.7 70.2 68.0 69.0 74.6 70.8 69.7 67.8 58.2 75.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.5 DSU 75.6 66.7 64.0 66.6 73.4 71.1 72.6 71.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 20.7 36.8 24.9 29.0 27.0 32.5 31.1 29.3 25.8 33.0 31.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 30.9 DSU DSU 79.3 63.2 75.1 71.0 73.0 67.5 69.0 70.7 74.2 67.0 68.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 69.1 DSU DSU
Fairbanks North Star 23.3 25.8 26.0 23.9 22.3 23.4 23.8 24.1 26.9 29.1 21.6 24.4 26.1 24.3 22.6 22.8 23.3 24.5 27.3 28.8 DSU DSU DSU DSU 16.2 30.9 29.1 27.5 28.3 34.1 76.7 74.2 74.0 76.1 77.7 76.6 76.2 75.9 73.1 70.9 78.4 75.6 73.9 75.7 77.4 77.2 76.7 75.5 72.7 71.2 DSU DSU DSU DSU 83.8 69.1 70.9 72.5 71.7 65.9 45.6 43.8 51.3 54.9 45.5 43.1 51.4 54.2 DSU DSU DSU DSU 54.4 56.2 48.7 45.1 54.5 56.9 48.6 45.8 DSU DSU DSU DSU 28.5 26.0 20.9 22.6 23.1 26.8 28.3 29.7 30.9 33.3 34.4 29.2 26.3 19.7 21.9 22.9 27.3 28.4 29.2 30.4 33.5 34.6 DSU DSU DSU DSU DSU 28.5 32.9 33.5 34.4 34.6 35.3 71.5 74.0 79.1 77.4 76.9 73.2 71.7 70.4 69.1 66.7 65.6 70.8 73.8 80.3 78.1 77.1 72.7 71.6 70.8 69.6 66.5 65.4 DSU DSU DSU DSU DSU 71.5 67.1 66.5 65.6 65.4 64.7
Haines DSU DSU DSU DSU 14.9 18.7 21.0 35.1 29.6 37.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 20.5 34.0 22.6 31.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 85.2 81.3 79.1 64.9 70.4 62.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 79.5 66.0 77.5 68.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 34.3 43.2 39.1 51.2 34.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 44.1 DSU 29.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 65.7 56.8 60.9 48.8 65.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 55.9 DSU 71.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Hoonah-Angoon (CA) DSU DSU DSU DSU 31.3 DSU 25.7 26.9 21.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 68.7 DSU 74.4 73.1 79.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 23.5 28.5 38.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 76.5 71.6 61.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Juneau 22.6 21.1 18.3 20.2 22.6 24.9 23.9 24.9 27.4 31.3 22.9 21.2 18.1 18.0 18.4 21.2 21.6 23.7 25.9 28.8 DSU DSU DSU DSU 38.6 38.2 32.6 29.5 31.0 46.9 77.4 78.9 81.7 79.8 77.4 75.1 76.1 75.1 72.6 68.7 77.1 78.8 81.9 82.0 81.6 78.8 78.4 76.3 74.1 71.2 DSU DSU DSU DSU 61.4 61.8 67.4 70.5 69.0 53.1 43.8 46.8 45.1 48.9 43.2 45.8 42.2 50.1 DSU DSU DSU DSU 56.3 53.2 54.9 51.1 56.8 54.2 57.8 50.0 DSU DSU DSU DSU 31.9 32.8 31.0 29.7 28.6 26.7 27.7 29.1 30.4 31.6 33.1 33.9 33.2 29.5 26.6 23.9 25.4 27.8 30.5 32.5 33.0 34.2 DSU DSU DSU DSU DSU 27.2 24.7 23.1 22.4 DSU 36.8 68.1 67.2 69.0 70.3 71.4 73.3 72.4 71.0 69.6 68.4 66.9 66.1 66.8 70.6 73.4 76.1 74.6 72.2 69.5 67.5 67.0 65.8 DSU DSU DSU DSU DSU 72.8 75.3 76.9 77.6 DSU 63.3
Kenai Peninsula 23.0 24.1 23.3 25.2 24.4 24.7 23.3 25.8 28.5 33.4 23.3 24.6 24.7 26.5 24.7 24.3 22.6 25.3 28.3 32.4 DSU DSU 7.2 DSU 22.2 26.6 37.7 36.5 41.5 44.1 77.0 76.0 76.7 74.8 75.6 75.3 76.7 74.2 71.5 66.6 76.7 75.4 75.3 73.5 75.3 75.7 77.5 74.8 71.7 67.7 DSU DSU 92.8 DSU 77.9 73.4 62.3 63.5 58.5 55.9 47.0 58.7 60.0 51.4 46.2 62.0 61.8 56.4 DSU DSU DSU DSU 53.0 41.3 40.0 48.6 53.8 38.0 38.3 43.6 DSU DSU DSU DSU 29.5 27.7 26.6 27.7 28.4 30.7 30.9 31.0 33.3 33.5 36.4 30.1 28.6 27.6 28.6 29.4 31.3 31.1 30.9 33.2 33.8 34.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 31.4 28.6 31.9 33.3 36.5 70.5 72.4 73.4 72.3 71.6 69.3 69.1 69.0 66.7 66.5 63.6 70.0 71.4 72.4 71.5 70.6 68.7 68.9 69.1 66.8 66.2 65.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 68.6 71.4 68.1 66.7 63.5
Ketchikan Gateway 20.8 22.4 25.9 23.6 23.3 19.7 20.6 23.5 29.0 29.9 19.2 19.6 22.6 20.8 20.6 17.2 18.2 22.2 28.9 29.3 DSU DSU DSU DSU DSU 33.2 31.1 26.9 32.3 34.6 79.2 77.6 74.1 76.4 76.7 80.3 79.4 76.5 71.0 70.1 80.8 80.4 77.4 79.2 79.4 82.8 81.8 77.8 71.1 70.7 DSU DSU DSU DSU DSU 66.8 68.9 73.2 67.7 65.4 51.1 49.8 42.4 44.3 49.3 46.7 42.7 44.0 DSU DSU DSU DSU 48.9 50.2 57.6 55.7 50.7 53.3 57.3 56.0 DSU DSU DSU DSU 26.2 25.2 29.0 31.3 31.6 31.7 27.7 31.8 32.1 33.2 30.3 23.0 24.5 28.7 31.2 30.7 33.5 29.2 31.6 29.4 30.8 28.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.8 74.8 71.0 68.7 68.4 68.3 72.3 68.2 67.9 66.8 69.8 77.0 75.6 71.3 68.8 69.3 66.5 70.8 68.4 70.6 69.2 71.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Kodiak Island 25.0 24.3 27.9 23.3 21.2 16.1 18.5 16.4 20.5 22.6 19.4 20.0 25.2 24.4 24.9 16.9 19.1 16.1 18.5 23.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 20.4 26.0 29.5 DSU 75.0 75.7 72.1 76.7 78.8 83.9 81.5 83.6 79.6 77.4 80.6 80.0 74.8 75.6 75.1 83.1 80.9 83.9 81.5 77.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 79.6 74.0 70.5 DSU 54.3 56.9 50.5 56.2 56.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 45.7 43.1 49.5 43.8 43.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 26.1 30.8 27.4 24.3 24.4 25.7 28.1 26.8 29.4 32.6 34.8 24.1 30.2 28.3 26.4 31.7 27.4 29.7 27.0 29.2 35.1 36.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 74.0 69.3 72.6 75.7 75.6 74.4 71.9 73.2 70.6 67.4 65.2 75.9 69.8 71.7 73.6 68.3 72.6 70.3 73.0 70.8 64.9 63.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Lake and Peninsula DSU DSU 25.4 31.0 28.9 34.0 34.8 35.8 35.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 40.3 41.9 DSU DSU DSU DSU 74.6 69.0 71.2 66.0 65.2 64.2 64.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 59.7 58.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Matanuska-Susitna 23.4 28.5 29.1 31.1 30.0 27.5 26.3 24.5 25.1 28.4 23.4 28.4 28.4 29.9 28.4 25.6 25.1 23.4 24.2 27.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 35.9 41.0 76.7 71.5 70.9 69.0 70.0 72.5 73.7 75.5 74.9 71.6 76.6 71.6 71.6 70.1 71.6 74.4 74.9 76.6 75.8 72.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 64.2 59.1 51.4 59.5 52.3 50.1 52.1 55.8 49.2 47.1 DSU DSU DSU DSU 48.6 40.5 47.7 49.9 47.9 44.2 50.8 52.9 DSU DSU DSU DSU 35.5 39.5 38.7 31.1 29.6 27.1 29.8 27.4 30.0 28.4 30.5 33.7 37.8 37.1 31.2 29.1 25.6 28.2 26.0 28.7 28.0 30.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 64.5 60.5 61.3 68.9 70.4 72.9 70.2 72.7 70.0 71.6 69.5 66.4 62.2 63.0 68.8 70.9 74.4 71.8 74.0 71.3 72.0 69.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Nome (CA) 18.2 18.2 20.4 20.9 22.8 22.1 22.0 20.4 20.6 23.2 15.5 14.0 22.1 29.5 26.5 11.0 10.4 11.6 13.6 17.3 20.5 20.3 17.0 18.1 23.0 26.5 26.9 23.3 22.5 24.1 81.8 81.8 79.6 79.1 77.2 77.9 78.0 79.6 79.4 76.8 84.5 86.1 77.9 70.5 73.6 89.0 89.6 88.4 86.4 82.7 79.5 79.8 83.0 81.9 77.1 73.5 73.1 76.7 77.5 75.9 53.1 46.4 51.7 51.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 47.0 53.6 48.3 48.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 17.3 23.6 27.9 25.4 31.6 31.5 35.2 36.8 33.0 29.9 26.1 DSU DSU DSU DSU 35.6 29.8 33.6 30.4 31.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.4 34.0 39.5 42.2 33.3 31.7 27.7 82.7 76.4 72.1 74.6 68.4 68.6 64.8 63.2 67.0 70.1 74.0 DSU DSU DSU DSU 64.5 70.2 66.5 69.6 68.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 66.6 66.0 60.5 57.8 66.7 68.3 72.3
North Slope 33.7 24.7 24.7 26.8 23.8 25.9 23.0 25.3 29.3 31.5 DSU DSU DSU DSU 23.7 21.5 17.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 19.1 30.1 27.2 30.6 30.5 31.8 66.4 75.3 75.3 73.2 76.2 74.1 77.0 74.7 70.7 68.5 DSU DSU DSU DSU 76.3 78.5 83.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 80.9 69.9 72.8 69.4 69.5 68.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 30.1 29.2 25.5 23.5 20.4 27.6 35.4 32.0 31.8 32.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 29.6 DSU DSU DSU DSU DSU 69.9 70.8 74.5 76.5 79.6 72.5 64.6 68.0 68.3 67.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.4 DSU DSU DSU DSU
Northwest Arctic 14.5 19.9 19.9 26.1 32.5 39.1 34.6 29.2 30.8 36.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 36.1 DSU DSU DSU 17.8 24.2 21.7 25.7 29.8 38.6 33.0 27.3 32.0 35.5 85.5 80.1 80.1 73.9 67.5 60.9 65.4 70.8 69.2 63.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 63.9 DSU DSU DSU 82.2 75.8 78.3 74.3 70.2 61.5 67.0 72.7 68.0 64.5 42.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 57.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 47.1 36.9 35.0 24.4 20.2 20.7 19.5 21.7 28.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 33.0 27.7 23.4 24.2 18.3 DSU DSU DSU DSU 52.9 63.1 65.1 75.7 79.8 79.3 80.5 78.3 71.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 67.0 72.4 76.6 75.9 81.7 DSU DSU
Petersburg 16.8 18.4 23.8 23.0 24.3 17.6 23.5 21.0 23.1 22.2 18.1 21.2 23.8 22.8 23.3 19.8 23.6 23.9 21.3 20.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 83.3 81.6 76.2 77.0 75.7 82.4 76.5 79.0 76.9 77.8 81.9 78.8 76.2 77.3 76.7 80.2 76.4 76.1 78.8 79.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 30.4 29.1 32.3 27.4 28.5 28.6 28.9 28.9 32.4 DSU DSU DSU DSU 39.5 DSU 32.9 31.0 30.7 30.0 34.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 69.6 70.9 67.7 72.6 71.5 71.4 71.2 71.2 67.6 DSU DSU DSU DSU 60.5 DSU 67.1 69.0 69.3 70.0 66.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Prince of Wales-Hyder (CA) 20.0 23.0 20.7 21.7 21.7 21.6 23.7 23.8 26.5 25.1 DSU DSU 9.3 15.0 13.4 18.6 21.5 27.5 33.4 28.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 31.0 20.3 16.6 DSU 80.0 77.0 79.3 78.3 78.3 78.4 76.3 76.3 73.5 74.9 DSU DSU 90.7 85.0 86.6 81.4 78.6 72.5 66.6 71.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 69.0 79.7 83.4 DSU 41.7 DSU 53.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 58.3 DSU 46.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 41.3 36.9 38.4 25.4 25.1 24.0 30.7 36.4 36.2 30.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 35.2 33.9 44.9 39.3 39.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 17.0 31.2 30.3 DSU DSU DSU 58.7 63.1 61.6 74.6 74.9 76.0 69.3 63.6 63.8 69.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 64.8 66.1 55.1 60.7 60.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 83.0 68.8 69.7 DSU DSU
Sitka 26.3 26.6 21.6 19.4 22.7 24.2 23.5 20.8 24.5 29.5 24.2 23.9 20.4 18.4 21.3 20.7 19.1 16.7 21.8 26.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.7 73.4 78.4 80.6 77.3 75.8 76.5 79.2 75.5 70.5 75.8 76.1 79.6 81.6 78.7 79.3 80.9 83.3 78.2 73.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 51.4 58.6 65.8 70.4 DSU DSU 54.5 DSU DSU DSU DSU DSU 48.6 41.4 34.2 29.6 DSU DSU 45.5 DSU DSU DSU DSU DSU 16.7 19.8 16.5 21.9 26.7 30.2 29.7 27.5 25.7 30.8 28.6 16.4 18.3 13.6 17.4 23.7 28.0 29.5 29.4 25.1 34.3 29.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 83.3 80.2 83.5 78.1 73.4 69.8 70.3 72.5 74.3 69.2 71.4 83.7 81.7 86.4 82.6 76.3 72.0 70.5 70.6 74.9 65.7 70.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Skagway DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Southeast Fairbanks (CA) DSU DSU DSU DSU 29.9 27.4 21.1 21.4 25.7 26.1 DSU DSU DSU DSU DSU 23.7 19.7 22.0 25.1 24.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 70.1 72.6 78.9 78.6 74.3 74.0 DSU DSU DSU DSU DSU 76.3 80.3 78.1 74.9 75.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 42.8 26.1 24.1 33.8 32.3 33.1 DSU DSU DSU DSU DSU 47.5 22.5 22.8 33.1 32.6 32.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 57.2 73.9 75.9 66.2 67.8 66.9 DSU DSU DSU DSU DSU 52.6 77.5 77.3 67.0 67.4 67.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Valdez-Cordova (CA) 23.1 26.0 23.4 21.3 19.7 20.6 20.7 22.5 23.5 24.7 20.8 24.9 22.6 19.7 15.8 17.7 19.8 22.9 22.8 24.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 25.0 22.3 31.4 DSU 76.9 74.0 76.6 78.7 80.3 79.4 79.3 77.5 76.5 75.3 79.2 75.1 77.4 80.3 84.2 82.3 80.2 77.1 77.2 76.0 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 75.0 77.7 68.6 DSU 48.3 46.5 41.5 51.3 49.0 38.6 36.3 DSU DSU DSU DSU DSU 51.7 53.5 58.5 48.8 51.0 61.5 63.7 DSU DSU DSU DSU DSU 24.1 28.1 25.1 25.6 27.0 26.9 25.3 29.2 34.2 44.3 39.6 22.8 26.6 27.4 27.4 27.2 24.9 23.9 27.3 36.9 45.5 43.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 75.9 71.9 74.9 74.4 73.0 73.1 74.7 70.9 65.8 55.7 60.4 77.2 73.4 72.6 72.7 72.8 75.1 76.1 72.7 63.1 54.5 56.8 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Wade Hampton (CA) 22.1 17.6 15.5 24.4 32.2 33.6 34.1 30.8 29.3 27.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 20.5 15.3 13.3 22.9 34.9 36.3 34.6 30.3 28.8 27.6 77.9 82.4 84.6 75.6 67.8 66.4 66.0 69.2 70.7 72.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 79.5 84.7 86.7 77.1 65.1 63.7 65.4 69.8 71.2 72.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 21.1 16.9 19.6 28.2 31.3 33.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 12.0 13.3 27.5 DSU 33.7 DSU DSU DSU DSU DSU 78.9 83.1 80.5 71.8 68.7 66.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 88.0 86.7 72.5 DSU 66.3
Wrangell DSU DSU DSU DSU 22.4 21.8 22.3 23.5 28.4 37.5 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 23.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 77.6 78.2 77.7 76.5 71.6 62.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 76.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 26.8 24.6 22.6 DSU 33.7 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 73.2 75.4 77.4 DSU 66.3 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yakutat DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU
Yukon-Koyukuk (CA) 15.9 18.5 26.5 29.1 29.1 28.0 26.9 23.8 20.9 24.5 DSU DSU DSU 25.0 22.2 18.4 28.5 22.2 22.2 25.0 17.5 18.4 26.7 30.8 31.2 32.0 27.9 27.7 23.0 25.0 84.1 81.5 73.5 70.9 71.0 72.0 73.1 76.2 79.1 75.5 DSU DSU DSU 75.0 77.8 81.6 71.6 77.8 77.8 75.0 82.5 81.6 73.3 69.2 68.8 68.0 72.1 72.3 77.0 75.1 39.2 48.6 54.6 75.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 60.8 51.4 45.4 24.1 DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU DSU 30.1 28.0 27.5 26.0 26.4 20.9 20.4 20.8 31.2 32.5 38.2 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 25.1 19.2 34.5 DSU 44.4 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 17.8 21.8 29.4 DSU 39.1 70.0 72.0 72.5 74.0 73.6 79.2 79.6 79.2 68.8 67.5 61.9 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 74.9 80.8 65.5 DSU 55.6 DSU DSU DSU DSU DSU DSU 82.2 78.2 70.6 DSU 60.9